Ispitivanje stavova učenika o djelima za cjelovito čitanje

U školskoj godini 2021./2022. provedeno je ispitivanje među učenicima 6., 7. i 8. razreda OŠ Trnsko putem obrasca u Google Formsu. Ukupno je sudjelovalo 46 učenika – 24 djevojčice (52,2%) i 22 dječaka (47,8%). Nadalje, 26 učenika (56,5 %) završilo je prošle školske godine 7. razred, 9 učenika (19,6 %) 6. razred te 11 učenika (23,9 %) 5. razred.

Ispitivanje je provedeno sa svrhom utvrđivanja čitaju li učenici u slobodno vrijeme, koju vrstu književnih djela najčešće čitaju te koji su im stavovi o aktivnostima tijekom sata lektire.

26 učenika (56,5 %) potvrdilo je da čita u slobodno vrijeme, a čak se 20 učenika (43,5 %) izjasnilo da ne čitaju u slobodno vrijeme. Razlika je minimalna, što je zabrinjavajuće s obzirom na to da čitanje uvelike razvija sposobnosti učenika (vještinu čitanja, razmišljanje, zaključivanje, bogatiji rječnik, izražavanje, pamćenje i dr.) te se s njihovim odrastanjem i sazrijevanjem primjećuje razlika između čitača i nečitača. Ipak, čak se 34 učenika (73,9 %) izjasnilo da su pročitali sva djela za cjelovito čitanje koja im je zadala učiteljica Hrvatskog jezika, dok se njih 12 (26,1 %) izjasnilo da su pročitali većinu.

Graf 1: Učenici su se trebali izjasniti o tome koja im je vrsta knjiga najzanimljivija za čitanje

Učenici od književnih vrsta najčešće čitaju romane. Zanimljivo je da su kriminalistički romani sve popularniji među mlađom populacijom, bez obzira na generacijsku razliku između vremena nastanka književnog djela i trenutne dobi čitača. To dokazuje i izjašnjavanje učenika o tome koja su im djela za cjelovito čitanje najzanimljivija. Primjetno je da su dječji kriminalistički romani najzanimljiviji učenicima za čitanje, „Koko u Parizu“, „Junaci Pavlove ulice“ i „Strah u Ulici lipa“.

Graf 2: Najzanimljiviji naslovi za čitanje

24 učenika (52,2 %) potvrdilo je da ih satovi lektire potiču na samostalno čitanje knjiga po njihovom izboru u slobodno vrijeme, a 22 učenika (47,8 %) je negiralo tu tvrdnju.

Graf 3: Najpopularnije aktivnosti na satovima lektire

Vidljivo je da učenici najviše vole rad u grupama te gledanje isječaka iz filma ili serije. Zanimljivo je da se manji broj učenika (12) izjasnio da im je zanimljiva aktivnost na satu lektire prezentacija knjige po odabiru učenika. Također, učenici kao zanimljivu aktivnost navode i kviz, posebno ako je u digitalnom alatu poput Kahoota.

Možemo zaključiti da učenici čitaju u slobodno vrijeme te da ih sati lektire potiču na samostalno čitanje knjiga po njihovom izboru u slobodno vrijeme. Najčešće čitaju romane, i to kriminalističke. Od aktivnosti na satima lektire kao najzanimljivije navode rad u grupama te gledanje isječaka iz filma ili serije. Ipak, potrebno je nastaviti poticati učenike na samostalno čitanje, motivirati ih na istraživanje različitih vrsta književnih djela te provođenje raznolikih aktivnosti na satovima lektire kojima će se razviti različite vještine i sposobnosti učenika.

Autorice članka:

Dijana Stjepanović

Svjetlana Devčić

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s