Akcija “Čitam, dam, sretan sam”

Nacionalna kampanja “Čitaj mi!” već tradicionalno organizira akciju “Čitam, dam, sretan sam – svoju knjigu daruj i tuđe srce obraduj” povodom Međunarodnog dana darivanja knjigom koji se obilježava 14. veljače. Cilj je probuditi ljubav prema čitanju i ohrabriti djecu i odrasle diljem svijeta da 14. veljače daruju knjigom.U Hrvatskoj svako treće dijete nema slikovnicu što prije svega znači poziv na akciju jer siromaštvo u ranoj dječjoj dobi često ostavlja trajne i neizbrisive posljedice na zdravlje, obrazovanje i sveukupan razvoj djeteta te koči ostvarivanje njegovog potencijala (UNICEF-ovo istraživanje provedeno 2012. godine; sudjelovao 1621 roditelj) .

Kako knjižničari sudjeluju u obilježavanju Međunarodnoga dana darivanja knjigom?
Knjižničari u Hrvatskoj peti puta obilježavaju ovaj dan organizirajući na dječjim odjelima tijekom veljače prikupljanje slikovnica pod geslom “Čitam, dam, sretan sam – svoju knjigu daruj i tuđe srce obraduj”. Pozivaju se djeca i odrasli da slikovnice daruju lokalnim knjižnicama koje će ih proslijediti potrebitima – dječjim odjelima bolnica u svrhu humanizacije hospitalizacije djece, domovima za djecu, dječjem SOS selu ili nekoj dobrotvornoj organizaciji.

Kako pojedinci mogu sudjelovati u obilježavanju Međunarodnoga dana darivanja knjigom?

  1. Darujte knjigu ili slikovnicu malenom prijatelju ili rođaku – Obilježite Međunarodni dan darivanja knjigom darujući nekom djetetu novu ili rabljenu knjigu ili slikovnicu.
  2. Ostavite knjigu ili slikovnicu u nekom javnom prostoru u kojemu se okupljaju djeca
  3. Darujte knjigu – Pripremite kutiju/košaru s dječjim knjigama i slikovnicama koje su vaša djeca prerasla i darujte ih drugoj djeci, knjižnicama, vrtićima, dobrotvornim organizacijama….

Događanja organizirana u okviru kampanje “Čitaj mi!” možete pratiti na mrežnoj stranici http://www.citajmi.info/dogadanja/, a ukoliko se želite uključiti u akciju registrirajte se na stranici https://www.citajmi.info/dogadanja/prijavi/

Posjetite mrežnu stranicu projekta International Book Giving Day (http://bookgivingday.com/) te pročitajte poruke dosadašnjih sudionika.