Čitateljske aktivnosti roditelja i djece polaskom u prvi razred osnovne škole

Čitanje i zašto nam je važno

Živimo u vremenu digitalnih urođenika koji sjedaju u školske klupe, a to znači da su to generacije koje nikada nisu živjele bez medija svih vrsta i nisu iskusili život u svijetu bez interneta . Ipak sve učestalija uporaba digitalnih tehnologija ostavlja trag posebno na najmlađima.

Posljedica je niz govorno jezičnih teškoća, oskudan rječnik, nedovoljno razvijene komunikacijske vještine  te niz poteškoća s pažnjom i koncentracijom jer se mladi sve teže koncentriraju na jedan  zadatak, posebno kada se radi o čitanju duljih i zahtjevnijih tekstova, rješavanju problema i slično. Već  desetljećima  opada čitanost, interes i kupovina knjiga čemu svjedoče višegodišnja istraživanja pa tako i ovogodišnje  istraživanje tržišta knjiga u Republici Hrvatskoj.

Opće je poznata dobrobit čitanja od bogaćenja rječnika, povećavanja sposobnosti usmenog i pismenog izražavanja, uvjetovanja pune koncentracije,  pomoći u razvoju empatije i razumijevanju drugih,   razvijanju kritičkog mišljenja i sposobnosti zapažanja itd.. Opravdana je zabrinutost, posebno učitelja razredne nastave kojima u klupe sjedaju šestogodišnjaci i sedmogodišnjaci. Na tom tragu donesena je Nacionalne strategija za poticanje čitanja pod nazivom Čitajmo da ne ostanemo bez riječi koja je 2021. godinu proglasila Godinom čitanja.

Upravo se ovim malim istraživanjem željelo dobiti uvid u čitateljske aktivnosti roditelja i djece polaskom u 1. razred osnovne škole.

Opširnije:

Autorica: Maja Pignar-Mijović, OŠ „Braća Seljan“ Karlovac

Godišnja skupština FELAe – Federation of European Literacy Associations

Dvadeset i druga Europska konferencija o pismenosti održala se u Dublinu od 4. do 6. srpnja 2022., a dan prije, 3. srpnja 2022. održala se godišnja skupština FELA-e – Federation of European Literacy Associations. Prema čl. 7 Statuta HČD je učlanjen u Udrugu europskih čitateljskih društava (FELA). HČD ima predstavnike koji redovito sudjeluju na skupštinama i konferencijama FELA-e. Zahvaljujući članstvu u udruženju članovi HČD imaju mogućnost sudjelovati u programima razmjene stručnjaka te imaju pristup određenim elektroničkim inačicama časopisa i webinarima.

Delegati Berak i Čunović na Skupštini FELA-e, Dublin, 2022.

Članice Snježana Berak i Kristina Čunović sudjelovale su na godišnjoj skupštini FELA-e kao delegati. Na godišnjoj skupštini FELA-e utvrđen je plan rada za 2023. godinu prema kojem FELA planira istraživanja koja će se provesti u sljedećim područjima: a) FELA-in projekt inicijalne nastave čitanja i pisanja; b) škole u kojima pismenost napreduje i c) standardi pismenosti u Europi. Najavljena je 23. europska konferencija na Kreti 2024. godine u suorganizaciji s Hellenic Literacy Association for Language and Literacy, a FELA će aktivno pomoći u organizaciji i promociji konferencije.

Predsjednica FELA-e Máirín Wilson (Ireland), secretary Marieta Tzvetkova (Bulgaria) i jedan od osnivača udruge Greg Brooks

U 2021. godini broj punopravnih članica FELA-e bio je 30 organizacija. FELA je sudjelovala kao suorganizator EU konferencije o pismenosti, Dublin. Objavljen je poziv za članove Znanstvenog odbora, a zatim je ponovno raspisan poziv za sažetke. Ovaj posljednji poziv trebao je biti zatvoren krajem studenog, ali je produžen do sredine siječnja u svjetlu utjecaja bolesti COVID-19 na planiranje. Literacy Association in Ireland (LAI) imao je lokalni organizacijski odbor. FELA-u su u organizacijskom odboru konferencije predstavljali Greg Brooks, Tiziana Mascia, Pehr-Olof Rönnholm, Ann Sofie Selin i Máirín Wilson. Proračun su obradili Gerry Shiel i Pehr-Olof Rönnholm. Svi susreti tijekom godine odvijali su se putem ZOOM-a.

Sudjelovanje na Europskoj konferenciji o pismenosti, Dublin

Tema 22. konferencije u Dublinu bila je „Pismenost i raznolikost: novi smjerovi“, a održala se na Institutu za obrazovanje, Dublin City University (St. Patrick’s Campus, Drumcondra), Dublin 9, Irska.

 Institute of Education, Dublin City University (St Patrick’s Campus, Drumcondra)

Članicama HČD-a Kristini Čunović i Snježani Berak Programski odbor 22. EU konferencije o pismenosti prihvatio je poster izlaganje „Čitateljski izazovi u Godini čitanja“. Na poster sesiji Berak i Čunović predstavile su Godinu čitanja 2021. koju je Vlada Republike Hrvatske proglasila na prijedlog Ministarstva kulture i medija RH, a posvećena je širenju poruke „Čitajmo da ne ostanemo bez riječi“ s namjerom da cijela Hrvatska čita. Dio je to Akcijskog plana Nacionalne strategije za promicanje čitanja usvojene 2017. godine koji doprinosi razvoju kulture čitanja i omogućuje svima da čitaju s užitkom i razumijevanjem. Hrvatsko čitateljsko društvo podržalo je „Godinu čitanja 2021.“ nizom aktivnosti namijenjenih publici svih generacija. Tako je putem postera predstavljen virtualni program  „Čitateljski izazovi“ u kojem se svaki mjesec objavljivao jedan čitateljski izazov za sve ljubitelje čitanja. Nadalje, predstavljen je stručni skup “Digitalna pismenost i strategije digitalnog uključivanja” organizirana u svrhu promicanja i istraživanja čitanja, a organizirana povodom Međunarodnog dana pismenosti, 8. rujna. Uspješan foto natječaj “Smiješak… čitajte!” predstavljen je kao program koji kroz fotografiju promovira knjige, čitanje i sve vrste pismenosti na pozitivan i zabavan način, a jednodnevna virtualna akcija „Minuta za čitanje“, koja se održala 23. listopada u sklopu Mjeseca hrvatske knjige, predstavljena je kao akcija koju su zajednički provodile knjižnice i HČD s ciljem poticanja čitanja i opismenjavanja kroz popularizaciju čitanja iz užitka. Poster je izazvao veliki interes sudionika konferencije pa su tako ostvareni kontakti s brojnim članovima čitateljskih udruga, sveučilišnih profesora i brojnih drugih stručnjaka.

Snježana Berak i Kristina Čunović uz poster “Čitateljski izazovi u Godini čitanja” (photo Patrick Burke)

Dopredsjednica HČD-a Snježana Berak predstavila je na konferenciji i projekt „Djevojaštvo“ kojeg HČD provodi u partnerstvu s KGZ Knjižnica S.S. i Gimnazijom Bjelovar. Projekt čine novoosnovane čitateljske grupe za djevojke i istraživanje koje  pristupa temi iz perspektive knjižničarstva (zastupljenost teme u knjižnicama, bibliografska obrada građe, knjižnica kao resurs).

Continue reading

Prikaz Okruglog stola „Potencijali razvitka manjih mjesta i gradova promicanjem knjige i čitanja“

Komisija za čitanje Hrvatskoga knjižničarskog društva pokrenula je 2022. godine, uz potporu Ministarstvu kulture i medija, razvojni projekt „Potencijali razvitka manjih mjesta i gradova promicanjem knjige i čitanja“.  Suorganizatori su projekta Knjižnica i čitaonica Grada Preloga te Sekcija za narodne knjižnice HKD-a.  Misao vodilja pri osmišljavanju i provođenju projekta bila je sljedeća: Razvijena kultura čitanja nije i ne smije biti privilegij stanovnika velikih gradova i sredina.

Komisija za čitanje, s uporištem u Nacionalnoj strategiji poticanja čitanja, zagovara važnost razvoja kulture čitanja kao bitne sastavnica osobnog razvoja pojedinca, ali  i društva u cjelini te promicanje čitanja kao društvene vrijednosti. Knjižnice su nositelji kulturnog života lokalne zajednice, a njihovi potencijali nedovoljno su prepoznati. Cilj je projekta poticati kulturni i društveni razvitak malih sredina, učiniti vidljivijom kulturnu i zavičajnu baštinu, potaknuti knjižničare na kreativne i inovativne aktivnosti te tako pridonijeti kulturnom i gospodarskom razvoju lokalne zajednice.

Članice Komisije za čitanje HKD-a

Prvi je korak u tom smjeru bila organizacija Okruglog stola Potencijali razvitka manjih mjesta i gradova promicanjem knjige i čitanja u suradnji s Knjižnicom i čitaonicom Grada Preloga. Partneri su okrugloga stola Muzej Croata insulanus Grada Preloga, Dom kulture Grada Preloga te Američki kutak Zagreb.
 Okrugli stol održan je 10. lipnja u Prelogu, u hibridnom obliku. Prvi dio programa sastojao se od pozvanih izlaganja, a drugi dio od radionica. Prvo predavanje održala je Maja Zrnčić, viši savjetnik specijalist, voditeljica programa Ruksak (pun) kulture pri Ministarstvu kulture i medija. Maja Zrnčić koordinatorica je provedbe Nacionalne strategije poticanja čitanja, kao i provedbe programa Godine čitanja koja se održavala tijekom 2021. godine. Tijekom predavanja Čitanjem, umjetničkim odgojem i obrazovanjem do kompetentne mlade publike govorila je o  umjetnosti i kulturi te o čitanju kao o nenadomjestivim sastavnicama odgoja i obrazovanja. Za razvoj 8. kompetencije, odnosno kulturne osviještenosti i izražavanja sposobnosti poštivanja ideja, iskustava i osjećaja koji proizlaze iz glazbe, književnosti, vizualnih, izvedbenih umjetnosti i drugih umjetnosti, ključnu ulogu imaju odgojno-obrazovni, kulturni sektor a posebno knjižnice.

Continue reading

17. foto natječaj “Smiješak… čitajte!”

Uključite se u 17. fotografski natječaj “Smiješak… čitajte!” kojeg organizira Hrvatsko čitateljsko društvo, a ima za cilj istaknuti važnost te pozitivnu i zabavnu stranu čitanja i pismenosti.

Natjecati se mogu fotografi amateri iz Hrvatske bez obzira na dob. U natječaju se može sudjelovati s najviše tri rada koji trebaju prikazivati osobu koja čita.

Kriteriji za natječaj obuhvatit će maštovitost i kreativnost fotografskog rada te iskrenost doživljaja autora. Ocjenjivačku komisiju imenovat će organizator natječaja, Hrvatsko čitateljsko društvo koja će od ukupnog broja prijavljenih radova na natječaj odabrati 3 pobjedničke fotografije. Fotografije se šalju u digitalnom obliku na e-mail hcd.hcd@gmail.com ili hcd@hcd.hr.
Fotografije koje su ranije objavljene u komercijalne svrhe, npr. koje su korištene u časopisima, reklamama, magazinima, na izložbama, blogovima, internetskim stranicama, ili koje su već prijavljene na druge foto natječaje ne mogu sudjelovati na HČD natječaju. Fotografije ne smiju sadržavati reklame, ili sadržaj koji je na neki drugi način namijenjen promidžbi robe, usluga, događanja i/ili tvrtki, ili bilo kakvo traženje ili iznuđivanje novca, robe, ili usluga za osobnu korist.

Fotografski natječaj počinje 1. srpnja i traje do 26. kolovoza 2022. godine (posljednji dan za prijem radova je 26. kolovoza 2022. godine do ponoći). Pobjednički radovi bit će proglašeni 8. rujna 2022. godine povodom Međunarodnog dana pismenosti, u sklopu Stručnog skupa kojeg organizira HČD, a obavijest o tome bit će na mrežnoj stranici HČD-a.

Sa željom da vidljivost foto natječaja bude veća ostvarena je putujuća izložba najboljih foto radova zahvaljujući financijskoj potpori Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar. Izložba od devet nagrađenih radova putuje hrvatskim knjižnicama (Slatina, Bjelovar, Križevci, Split, Daruvar, Zagreb–KGZ, Karlovac, Ozalj, Vrbovec, Pazin, Vinkovci, Sisak, Rovišće, Čazma…) i svaka zainteresirana knjižnica, ustanova, škola ili druga pravna osoba s adekvatnim prostorom može ju dobiti besplatno, no snosi troškove slanja na novu adresu postava.

Način sudjelovanja:

  1. Potrebno je ispuniti PRIJAVNICU
  2. Svaki autor može prijaviti najviše tri (3) rada (JPG10, 72dpl, najmanje 2400 piksela za dužu stranu)
  3. Radove s prijavnicom poslati u digitalnom obliku na e-mail hcd@hcd.hr