Projekt “Djevojaštvo”

Djevojaštvo je kustosko, knjižničarsko i umjetničko istraživački projekt koji okuplja stručnjake iz različitih područja –  antropologa Dorijana Vahtara, knjižničarke Snježanu Berak,  Petru Dolanjski i Irenu Bekić, teoretičarku kulture Lanu Pukanić, vizualnu umjetnicu Sanju Bistričić i druge knjižničarke. Temi djevojaštva svatko pristupa iz pozicije vlastitog polja djelovanja. Polazište je teorijsko promišljanje Catherine Driscoll prema kojoj djevojaštvo nije samo skup ideja i iskustava rezerviranih za teorijska intelektualna promišljanja, iako već neko vrijeme postoji kao akademska disciplina, već u obzir uzima svakodnevna pitanja i iskustva djevojaka.

Projekt će se baviti pitanjima kulturnog poimanja i reprezentacije djevojaka i djevojaštva, kako bi se stekao uvid u teorijski i metodološki okvir same discipline te u središte stavilo “djevojke” kao najznačajniji fokus proučavanja uključujući učenice srednjih škola (Gimnazije u Zagrebu i Gimnazije u Bjelovaru). Projektom se, kroz kolaboraciju galerije i knjižnice, želi otvoriti novi prostor za proučavanje teme i dati doprinos na sjecištu knjižničarstva i umjetnosti. Središnji segment je umjetnički rad Sanje Bistričić nastao na temelju suradnje s ostalim sudionicima projekta, ali prvenstveno s djevojkama koje sudjeluju u čitateljskim grupama. U suradnji s autoricom, one dodatno realiziraju vlastite vizualne radove kojima dokumentiraju ili imaginiraju svoju svakodnevnicu.

Program Knjižnice grada Zagreba – Knjižnica S.S. Kranjčevića Galerije Prozori odvija se u suradnji s Hrvatskim čitateljskim društvom, Gimnazijom Bjelovar i Narodnom knjižnicom „Petar Preradović“ Bjelovar.

Kroz rad fokus grupe i istraživanje, pristupit će se temi iz perspektive knjižničarstva (zastupljenost teme u knjižnicama, bibliografske obrade, knjižnica kao resurs), antropološko istraživanje teme te istraživanje djevojačke popularne kulture.

Continue reading

Javni poziv za sudjelovanje u radu Hrvatskog čitateljskog društva

Prepoznajte sebe u radu Hrvatskog čitateljskog društva? Volite li pisati, fotografirati, uređivati ili osmišljavati? Zanima Vas administracija ili rad s projektima? Imate neki talent i smatrate da bi baš on dobro došao u promociji knjige, čitanja ili pismenosti? Tada se svakako odazovite ovom javnom pozivu.

Javni poziv za sudjelovanje u radu Hrvatskog čitateljskog društva

Hrvatsko čitateljsko društvo poziva sve sadašnje članove društva i one koji će to tek postati da se pridruže u stvaranju novih sadržaja koji su u skladu s poslanjem Društva. Društvene stranice, e-bilten, mrežna stranica, časopis, obilježavanje i promicanje važnijih datuma vezanih uz čitanje, knjigu i pismenost samo su neke od djelatnosti Društva koje možete upotpuniti ili osuvremeniti.

Pošaljite nam Vaš životopis i motivacijsko pismo te područje Vašeg interesa rada na adresu elektroničke pošte hcd.tajnistvo@gmail.com.

Budite kreativni, entuzijastični i željni novih spoznaja.

Pridružite nam se jer zajednički možemo promijeniti i opismeniti svijet!

Javni poziv je otvoren do 01.12.2021. godine.

Zagreb, 28.10.2021.

Ispitivanje stavova učenika o djelima za cjelovito čitanje

U školskoj godini 2021./2022. provedeno je ispitivanje među učenicima 6., 7. i 8. razreda OŠ Trnsko putem obrasca u Google Formsu. Ukupno je sudjelovalo 46 učenika – 24 djevojčice (52,2%) i 22 dječaka (47,8%). Nadalje, 26 učenika (56,5 %) završilo je prošle školske godine 7. razred, 9 učenika (19,6 %) 6. razred te 11 učenika (23,9 %) 5. razred.

Ispitivanje je provedeno sa svrhom utvrđivanja čitaju li učenici u slobodno vrijeme, koju vrstu književnih djela najčešće čitaju te koji su im stavovi o aktivnostima tijekom sata lektire.

26 učenika (56,5 %) potvrdilo je da čita u slobodno vrijeme, a čak se 20 učenika (43,5 %) izjasnilo da ne čitaju u slobodno vrijeme. Razlika je minimalna, što je zabrinjavajuće s obzirom na to da čitanje uvelike razvija sposobnosti učenika (vještinu čitanja, razmišljanje, zaključivanje, bogatiji rječnik, izražavanje, pamćenje i dr.) te se s njihovim odrastanjem i sazrijevanjem primjećuje razlika između čitača i nečitača. Ipak, čak se 34 učenika (73,9 %) izjasnilo da su pročitali sva djela za cjelovito čitanje koja im je zadala učiteljica Hrvatskog jezika, dok se njih 12 (26,1 %) izjasnilo da su pročitali većinu.

Continue reading

Fotografska oda čitanju

Hrvatsko čitateljsko društvo – Ogranak Zadar i Gradska knjižnica Zadar povodom obilježavanja Mjeseca knjige 2021. organiziraju izložbu Fotografska oda čitanju. Želja organizatora je da izložba na temu čitanja postane tradicionalna, a ovogodišnja, četvrta izložba, ide u prilog tomu. Autorica četvrte fotografske izložbe je Mary Crnković Pilaš , a moći će se posjetiti od 18. 10. 2021. do 30. 10. 2021. u prostoru Gradske knjižnice Zadar. Osvrt na izložbu i opus autorice  napisala je članica HČD-a – Ogranak Zadar, Vanja Butković Gržan, dipl. povjesničarka  umjetnosti:

Pred nama su radovi fotografkinje Mary Crnković Pilaš, odabir iz njene virtualne izložbe, s mrežne stranice naslovljene The Marvels of Daily Life. Svoj pogled na svakodnevna čuda podijelila je na dokumentarnu i uličnu crno-bijelu fotografiju, i tematizirala cikluse; u dokumentarnoj su to: Broken heart, o zagrebačkom potresu 2020., Covid-19, Healing He(art), Halubian Bell Ringers. U uličnoj fotografiji: For the love of the dogs, Let it snow, Rainy Days and Fridays, Sign of the Times.

Continue reading

Europska konferencija o pismenosti 2022.

Federacija europskih čitateljskih društava (FELA) i Čitateljsko društvo Irske (LAI) s oduševljenjem najavljuju da je izašao poziv za predaju prezentacija, radionica, postera i simpozija za predstojeću Europsku konferenciju o pismenosti.

Konferencija će se održati na DCU Institutu obrazovanja, St Patrick’s Campus, Drumcondra, Dublin, Irska, 4.- 6. srpnja 2022.

Tema konferencije je Pismenost i različitost: novi pravci.

Kliknite ovdje da posjetite web stranicu konferencije.

Rok za predaju radova je 30. studeni 2021.

Na stranici konferencije možete pronaći informacije o predavačima, podtemama i procesu predaje radova.

Pitanja pošaljite na: euroliteracy2022@gmail.com

Međunarodna konferencija o poticanju čitanja „Čitajmo da ne ostanemo bez riječi“

Ministarstvo kulture i medija organizira međunarodnu konferenciju o poticanju čitanja Čitajmo da ne ostanemo bez riječi koja se 12. listopada 2021. godine održava u Zagrebu u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.

Afirmacija kulture čitanja u izazovima današnjice, kao što su pad interesa za knjigu i čitanje, novi načini čitanja u digitalnom okruženju, nedostatna kompetencija pismenosti, usvajanje i razvijanje čitateljskih navika i oblikovanje kompetentnih čitatelja važni su ciljevi ove konferencije kao središnjega znanstvenog događaja Godine čitanja.

Continue reading

Natječaj za književnu nagradu „Tea Benčić Rimay“

Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak raspisala je Natječaj za književnu nagradu „Tea Benčić Rimay“. Ova nagrada dodjeljuje se u svrhu poticanja književnog stvaralaštva te kao doprinos potpori i vrednovanju najboljih književnih ostvarenja za pjesmu u prozi.

Svoj rukopis neobjavljene zbirke pjesama u prozi možete poslati do 5. studenoga 2021. godine.
Rezultati natječaja bit će objavljeni 1. prosinca 2021. godine na internetskoj stranici Knjižnice (www.nkc-sisak.hr).

Više informacija o Natječaju možete pronaći na ovoj poveznici:

https://www.nkc-sisak.hr/wp-content/uploads/2021/10/Tea-Ben%C4%8Di%C4%87-Rimay-2021.pdf

Prikaz stručnog skupa “Digitalna pismenost i strategije digitalne uključenosti”

Međunarodni dan pismenosti obilježava se 8. rujna, a tim povodom Hrvatsko čitateljsko društvo održalo je stručni skup. Skup je održan online, a organiziran je u suradnji s Hrvatskom knjižnicom za slijepe i Školskom knjigom.

Posljednjih nekoliko godina došlo je do tzv. digitalne revolucije u smislu da digitalni svijet sve više dominira nad fizičkim. Pandemijom COVID-19 taj se proces iznenada još više ubrzao. Došlo je do značajnih promjena u čitanju i pisanju tekstova kao i u svakodnevnoj komunikaciji, a posebno u procesu učenja. No pristup tehnologiji, infrastrukturi koja je uz nju vezana i brzini kojom se ona mijenja nije svakome isti. Hoće li digitalna tehnologija olakšati učenje, ili možda neće, i hoće li nejednak pristup tehnologiji povećati društvene barijere, pitanja su na koja je ovaj skup želio pronaći odgovore. Na početku skupa obratila nam se predsjednica Karolina Zlatar Radigović, a uvodno predavanje održao je dr. sc. Boris Jokić, ravnatelj Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu koji je prikazao rezultate upravo provedenog istraživanja o iskustvima učenika u online i učioničkom okruženju, te je prikazao kako neke nove suvremene tekstove možemo uvrstiti u nastavu da bi djecu više zainteresirali i približili se njihovom svijetu. Boris Jokić bio je član Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje, Nacionalnog operativnog tijela za izradu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije te voditelj Cjelovite kurikularne reforme ranog i predškolskog, osnovnoškolskoga i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja.

Nakon njega uključila se dr. sc. Sandra Kučina Softić  koja dolazi iz Sveučilišnog računskog centra gdje je pomoćnica ravnatelja za obrazovanje i podršku korisnicima. Od 2019. je predsjednica EDEN-a, (European distance learning- udruženje profesionalaca koji se bave učenjem na daljinu ), voditeljica mnogih projekata i članica radnih skupina. Naslov njenog predavanja bio je Digitalno kompetentni nastavnici za kreativne digitalne studente u kojem je govorila o digitalnim kompetencijama koje bi u današnjem društvu trebali imati svi građani. Zajednički cilj profesora i učenika jest stvoriti aktivniji i učinkovitiji obrazovni proces, za što je potrebna primjena novih i drugačijih nastavnih metoda.

Continue reading

Čitateljski izazov HČD-a za listopad

Čitateljski izazovi HČD-a osmišljen je program kao doprinos Godini čitanja. Svaki mjesec na mrežnoj stranici Društva (http://hcd.hr/djelovanje/akcije/citateljski-izazov/) kao i na ostalim mrežnim mjestima HČD-a, objavit ćemo izazov u koji se mogu uključiti svi zainteresirani ljubitelji čitanja. Misao vodilja u osmišljavanju naših izazova je činjenica da čitanje, između ostaloga, pospješuje razumijevanje međuljudske komunikacije te povećava emotivnu inteligenciju i toleranciju.

Mjesec hrvatske knjige, manifestacija kojoj se raduju svi ljubitelji čitanja, ali i svi koji su na bilo koji način povezani s knjigama, tradicionalno započinje 15. listopada. Ovogodišnja tema glasi “Ajmo hrvati se s knjigom”, a Korana Serdarević u Proslovu programske knjižice Mjeseca hrvatske knjige objašnjava da “Svaka kvalitetna knjiga pred čitatelja stavlja mogućnost odluke da se upusti u promišljanje o (pro)čitanome. Kad je knjiga prepuna značenja, u čitatelju se, u odnosu na svijet, percepciju sebe i drugih, događa (da se okoristim naslovom francuskog pisca Michela Houellebecqa) širenje područja borbe. A to je, zapravo, ništa drugo doli borba unutar nas samih, a ne s knjigom koju držimo u rukama.” Pozivamo vas da se aktivno uključite u Mjesec hrvatske knjige i “pohrvate” se s našim izazovima.  

Izazov za listopad: Čitajmo domaće književnike – Na virtualnom panou “Čitajmo domaće književnike” napišite hrvatskog autora ili knjige koju biste preporučili drugima.

Uključite se i prihvatite izazov na:  http://linoit.com/users/KnjiznicaDubovac/canvases/%C4%8Citateljski%20izazov%20za%20listopad

A 23. listopada sudjelujete u Maratonu čitanja “Minuta za čitanje”. HČD poziva knjižnice da se uključe u akciju čitanja naglas, poticanjem svojih korisnika da od 15. do 22. 10. na njihove adrese elektroničke pošte šalju svoje videozapise čitanja u trajanju od jedne minute. Tekstovi (dijelovi priče, poezija, slikovnica…) trebaju biti povezani s temom ovogodišnjeg MHK-a – Hrvatski autori u Godini čitanja. Knjižničari mogu pomoći korisnicima da svoju snimku naprave u knjižnici.