O e-Biltenu

HCD logoE-Bilten nastao je 8. rujna 2011. godine iz potrebe za jednostavnijom komunikacijom s članovima Hrvatskog čitateljskog društva, bržom i češćom razmjenom korisnih informacija te primjerima dobre prakse. Hrvatsko čitateljsko društvo se svojim e-Biltenom zalaže za uporabu novih medija u promicanju i poticanju čitanja i razvoju svih vrsta pismenosti.

Autorica koncepcije je Ana Sudarević.

E-Bilten za vas stvara Uredništvo u sastavu: Tea Čonč, Kristina Čunović, Ana Sudarević, Snježana Berak.

Upute autorima:

Prilozi u e-Biltenu moraju biti informativni i sažeti, s jasno naznačenim ciljem i predmetom izvještavanja ili raspravljanja, čvrste strukture i bez nepotrebnih ponavljanja.
Svi se prilozi primaju isključivo kao word dokumenti (slike dodati u prilog uz word dokument). Prilozi se pišu u trećem licu, a rečenice trebaju biti povezane (a ne u obliku nabrajanja).

Vijesti su tekstovi duljine do pola kartice (900 znakova s prazninama) s poveznicama na izvore iz kojih se može doznati nešto više o predmetnom događaju ili aktivnosti. Foto-vijest uključuje pola kartice teksta i fotografiju.

Najave su tekstovi duljine do pola kartice s poveznicama na izvore iz kojih se može doznati više o najavljenoj manifestaciji.

Izvještajni su tekstovi opsega od 1 do 3 kartice (najviše 5400 znakova s prazninama). Pri izvještavanju s opsežnijih sastanaka i manifestacija potrebno je grupirati teme te posebno naglasiti svrhu i zaključke.

Obrada primjera dobre prakse podrazumijeva tekst izvještajnog ili raspravljačkog karaktera, opsega od 1 do 3 kartice.

Tekstove je poželjno popratiti kvalitetnim fotografijama.
Ispod teksta potrebno je navesti ime i prezime autora,  e-adresu, ustanovu gdje su zaposleni, odnosno njihovu dužnost koja je povezana s temom teksta.

Uredništvo zadržava pravo kraćenja tekstova, a s autorom će se konzultirati u slučaju potrebe za znatnijim preoblikovanjem teksta.

Tekstove molimo slati elektroničkom poštom na: hcd.hcd@gmail.com

Ove upute služe ujednačavanju tekstova te poticanju autora u usavršavanju vještine oblikovanja tekstova.

Dobrodošli su svi koji se žele priključiti stvaranju sadržaja!