Natječaj za književnu nagradu „Tea Benčić Rimay“

Na temelju članka 36. Statuta Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak KLASA:012-03/14-01/01, URBROJ:2176/05-20-14-4 od 29. travnja 2014. godine, dana 13. rujna 2016. godine ravnateljica Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak, Dubravka Šurlan raspisuje
NATJEČAJ

za književnu nagradu „Tea Benčić Rimay“

1. Natječaj raspisuje Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak.
2. Nagrada “Tea Benčić Rimay“ dodjeljuje se u svrhu poticanja književnoga stvaralaštva te kao doprinos potpori i vrednovanju najboljih književnih ostvarenja za pjesmu u prozi.
3. Na natječaju mogu sudjelovati svi državljani Republike Hrvatske koji pišu hrvatskim književnim jezikom.
4. Na natječaj se šalje rukopis neobjavljene zbirke pjesama u prozi.
5. Natječaj je otvoren do 17. listopada 2016. godine. Rukopise koji zadovoljavaju uvjete natječaja ocijenit će prosudbeno povjerenstvo do 18. studenoga 2016. godine
6. Natječaj je anoniman, stoga sve rukopise treba poslati u 3 primjerka i na CD-u, označene šifrom.
7. Rješenje šifre i podatke o autoru (ime i prezime, adresa, broj telefona, e-mail i kratki životopis) treba priložiti u zasebnoj, zatvorenoj koverti.
8. Rukopisi poslani na natječaj ne vraćaju se.
9. Nagrada se sastoji od objavljivanja nagrađenog rukopisa i novčanog iznosa od 3.000 kn.
10. Rezultati natječaja bit će objavljeni 21. studenoga 2016. godine na internetskoj stranici Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak (www.nkc-sisak.hr)
11. Dodjela književne nagrade „Tea Benčić Rimay“ bit će upriličena na svečanosti povodom rođenja ove ugledne sisačke i hrvatske književnice 6. prosinca 2016. godine.
12. Rukopise treba dostaviti na adresu:

Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak

(Natječaj za književnu nagradu „Tea Benčić Rimay“)

Rimska bb

44 000 Sisak

 
.

Čitateljski klub u Gradskoj knjižnici „Franjo Marković“ Križevci

U Gradskoj knjižnici „Franjo Marković“ Križevci ovog rujna osnovan je  čitateljski klub koji  vodi vanjska suradnica, Maja Baksa Žeđa, prof., voditeljica knjižnice u Srednjoj školi Ivan Seljanec Križevci. 

Čitateljski klub je otvorenog tipa, sudjelovanje je besplatno, dovoljno je imati dobru volju i voljeti čitati. Susreti, druženja i razgovori o pročitanim knjigama održavat će se u prostoru Gradske knjižnice jedan puta mjesečno, prema   dogovoru članova. Pozivani su svi zainteresirane knjigoljupci da se jave i pridruže novoosnovanom klubu čitatelja u Križevcima na e-mailove: majabaksa@net.hr  i gkfm.ozo@gmail.com.

Continue reading

Prikaz održanog stručnog skupa HČD-a “Motivacija i strategije za poticanje čitanja”

Stručni skup Hrvatskog čitateljskog društva pod nazivom Motivacija i strategije za poticanje čitanja održan je 8. rujna 2016. u Velikoj dvorani Školske knjige u Masarykovoj 28 u Zagrebu od 10 do 15 sati. Hrvatsko čitateljsko društvo tradicionalno organizira skup povodom Međunarodnog dana pismenosti, koji ove godine slavi 50. obljetnicu pod sloganom Čitanje prošlosti, pisanje budućnosti. Na ovogodišnjem skupu okupilo se preko 200 sudionika, a realiziran je uz financijsku pomoć Ministarstva kulture kojeg je na skupu predstavljala prof. Maja Zrnčić, voditeljica programa Ruksak (pun) kulture i koordinatorica izrade Nacionalne strategije za poticanje čitanja.

Cilj skupa bio je predstaviti primjere dobre prakse u području motivacije i poticanja kulture čitanja i potaknuti sve na daljnji trud u stjecanju čitatelja svih životnih dobi.

Skup je započeo izraelskom narodnom pričom u izvođenju umjetnice Margarete Peršić, članice udruge Hrvatske zajednice slobodnih umjetnika i Hrvatske udruge likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti te autorice ilustracije ovogodišnjeg plakata i pozivnice.

Uvodnu riječ održala je predsjednica Hrvatskog čitateljskog društva Snježana Berak koja se zahvalila Ministarstvu kulture na financijskoj potpori u realizaciji skupa i predstavnici Školskoj knjizi na organizacijskoj potpori.

Prvo izlaganje održao je prof. dr. sc. Zoran Velagić, docent na Odsjeku za informacijske znanosti; voditelj Katedre za povijest knjige, nakladništvo i knjižarstvo na Filozofskom fakultetu u Osijeku, predavač i mentor na Odjelu za knjižničarstvo Sveučilišta u Zadru te suradnik na međunarodnim i domaćim znanstvenim projektima.
Izlaganjem naslova  Znanje o čitanju, prof. dr. sc. Velagić dao je kratki uvid u ishodišta današnjeg znanstvenog razumijevanja čitanja i predstavio istraživanja u sklopu europskog projekta E-čitanje: evolucija čitanja u digitalnom dobu, prvog međunarodnog znanstvenog projekta pokrenutog s ciljem analiziranja i razumijevanja modernih konteksta i praksi čitanja.

Prof. dr. sc. Renata Šamo, čije je uže područje znanstveno-istraživačkog rada problematika čitanja, na engleskom jeziku, bavi se interaktivnim procesom čitanja sa stajališta kognitivne psihologije i teorije učenja i usvajanja stranih jezika s osobitim naglaskom na strategijskoj dimenziji čitanja. Kao jedan od pionira u Hrvatskoj, primijenila je metodu tzv. verbalnih protokola ili usmenih izvješća u doktorskom istraživanju, a profesorica je na Učiteljskom fakultetu Sveučilištu u Zagrebu i Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli.
Izlaganjem naslova Afektivni pristup interaktivnosti čitanja, prof. dr. sc. Šamo osvrnula se na dvije vrlo utjecajne paradigme koje se međusobno nadopunjuju. Prva podrazumijeva podjelu na kognitivne, metakognitivne i društveno-afektivne strategije, a druga obuhvaća strategije čija primjena prethodi samoj aktivnosti čitanja, prati je ili pak slijedi nakon nje.

Ivana Bašić, profesorica hrvatskog jezika i književnosti, osnivačica udruge Balans centar za logopedagogiju i biblioterapiju, autorica je knjige O čitateljskim grupama – metodički priručnik dobre prakse koja je u trenutku osnivanja čitateljskih grupa njihovim voditeljima bila od velike koristi.
U izlaganju naslova Čitateljske grupe za nemotivirane čitatelje (aliterate) opisala je projekt koji je 2015. godine osmišljen od strane udruge Balans centar, a namijenjen je djeci i mladima s poteškoćama u čitanju i smanjenom motivacijom za čitanje.

Goranka Rosanda Furlan i Aleš Furlan, supružnici su koji vode Udrugu za pet therapy Indeficienter u Vinkuranu, prvi provode program R. E. A. D. terapijski programa sa psima i organizatori su Prve međunarodne konferencije pet terapeuta.
U izlaganju Pas kao motivator za razvoj čitanja i čitalačkih vještina u programu Čitaj (o) psu R.E.A.D. govorili su o pet-terapiji kao inovativnoj metodi interakcije ljudi sa životinjama koja ostavlja pozitivan učinak, od opuštenosti do povećanja samopoštovanja i empatije. Također, u izlaganju je bila riječ o uključivanju djece u program Čitaj (o) psu R.E.A.D. te o višegodišnjem radu volontera/članova Udruge s djecom predškolske i rane školske dobi.

Drugi dio stručnog skupa započeo izlaganjem predstavnice Hrvatske mreže školskih knjižničara, Ivane Vladilo, profesorice komparativne književnosti i španjolskog jezika, diplomirane knjižničarke, stručne suradnice savjetnice i idejne začetnice različitih on-line suradničkih projekata.
U izlaganju naslova Od prisile do radosti čitanja – izazov školskom knjižničaru, govorila je do projektima koji se bave promicanjem čitanja, a koje Hrvatska mreža školskih knjižničara provodi na državnoj i regionalnoj razini.

Mr. sc. Emica Calogjera Rogić, od 2008. zaposlena u Školskoj knjizi kao urednica za hrvatski jezik i strana izdanja, diplomirala je na Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu i magistrirala na Odsjeku za komparativnu književnost na istom fakultetu.
Izlaganjem naslova Pluriperspektivističko čitanje lektirnih djela predstavila je metodu poučavanja koja potiče emotivni i intelektualni angažmana mladih čitatelja, pridonosi razvoju vještine uočavanja i izdvajanja informacija u tekstu te povećava broj različitih čitanja odabranog književnog teksta.

Predsjednica Hrvatskog čitateljskog društva, Snježana Berak, dipl. knjižničarka i voditeljica Igraonice i programa za predškolsku djecu u Narodnoj knjižnici Petar Preradović Bjelovar i, temeljem brojnih programa i projekata koje pokrenula za djecu i mlade, dobitnica 2015. godine Godišnje nagrade Ministarstva socijalne politike i mladih za promicanje prava djeteta.
U izlaganju Knjižnica u osnaživanju čitalačkih aktivnosti govorila je o knjižnici iz današnje perspektive i interakciji knjižnice i zajednice u kojoj knjižnica djeluje te o stimulativnim projektima i programima čitanja koji promiču čitanje izvan formalnog nastavnog konteksta propitkujući želje i potrebe svakoga korisnika.

Posljednje izlaganje nastalo je zajedničkim radom dr.sc. Drahomire Cupar i Antonele Bokan. Dr. sc. Cupar, redovni je profesor na Odjelu informacijskih znanosti Sveučilišta u Zadru, jedna je od bivših predsjednica HČD-a, a njeno područje interesa i rada između ostalih je, istraživanje čitanja i čitateljskih navika. Antonela Bokan diplomirala je 2015. na Odjelu informacijskih znanosti na Sveučilištu u Zadru, a u svom stručnom i znanstvenom radu okrenuta je istraživanjima vezanim za marketing u knjižničnom poslovanju, promociji i promicanju čitalačkih navika te razvoju kulture čitanja.
U izlaganju Najave knjiga (booktraileri) u ulozi promocije knjige i motiviranja za čitanje obradile su problematiku promocije čitanja u narodnim knjižnicama. Objasnile su razliku između promocije i promicanja čitanja te odgovorile na pitanja o rezultatima provedenog istraživanja, navele primjere izrade najava za knjige i naznačile njihov utjecaj na korisnikov interes za čitanje.

Nakon kratke rasprave, skup je zaključila mr. sc. Alka Stropnik, viša knjižničarka, suradnica za školske knjižnice u Matičnoj službi Knjižnica grada Zagreba, istaknuvši da je postignut cilj skupa i da su primjeri dobre prakse u području motivacije i poticanja kulture čitanja predstavljeni te da je stručna javnost na pravi način potaknuta na daljnje zalaganje u stjecanju čitatelja i budućih korisnika, a naglasila je da je prilikom motivacije za čitanje, sve dozvoljeno.

Skup je završio proglašenjem pobjednika 11. foto natječaja Smiješak…čitajte! u organizaciji Hrvatskog čitateljskog društva. Žiri u sastavu Petra Slobodnjak, predstavnica Hrvatskog fotosaveza, Snježana Berak, predsjednica Hrvatskog čitateljskog društva i Kristina Čunović, dopredsjednica Hrvatskog čitateljskog društva, dodijelio je tri nagrade i osam pohvala.
Prvu nagradu osvojila je Magdalena Rikanović za fotografiju Čitač na Britancu, druga je pripala Edini Fajković za fotografiju Odmor, a treću nagradu osvojila je Ivana Žinić za fotografiju Pripovjedač. Za svoje radove pohvaljeni su Nikolina Dolenec, Daliborka Grdić, Lana Majhut, Nenad Martić, Narcisa Potežica, Vesna Špoljar, Milorad Videković i Mario Zurak. Nagrađene fotografije, bit će dostupne na web stranicama Hrvatskog čitateljskog društva.

U ime organizacijskog tima Hrvatskoga čitateljskog društva, skup je moderirala Nika Čabrić, glavna urednica Hrčka, glasila Hrvatskog čitateljskog društva.

Znanstveno – stručni skup “Dijete, knjiga i novi mediji”

Filozofski fakultet Split i Savez društava Naša djeca Hrvatske Vas pozivaju na znanstveno-stručni skup ”Dijete knjiga i novi mediji” koji će se održati u Splitu 22.i 23. rujna.

Na skupu će se obraditi različite tematske cjeline vezane uz dječju književnost i multimediju, književne interese djece, teme u dječjoj književnosti, lektiru, kao i medijsku pismenost djece.

Konferencija je namijenjena djelatnicima iz sustava ranog, predškolskog i osnovnog odgoja i obrazovanja, sveučilišnim nastavnicima i znanstvenicima, djelatnicima u gradskim/školskim knjižnicama i čitaonicama, izdavačima školskih udžbenika i knjiga za djecu i mladež te predstavnicima medija.

Više informacija na www.savez-dnd.hr

Stručni skup “E-knjiga u knjižnici: novi izazovi”

Središnjoj knjižnici 21. rujna 2016. bit će održan stručni skup posvećen e-knjizi u organizaciji Gradske knjižnice i čitaonice Pula i Gradske knjižnice Umag. Za sudjelovanje možete se prijaviti do 14. rujna.

Skup je namijenjen informacijskim stručnjacima i knjižničarima svih vrsta knjižnica s posebnim naglaskom na narodne knjižnice te stručnjacima u procesu proizvodnje i distribucije e-knjiga i publikacija.

Continue reading

HČD u akciji Bum tres TranS – Savica čita

savicacita

U subotu, 17. rujna, na platou ispred Ul. Zinke Kunc 2 – 4, na travnjaku ispod platoa i u Knjižnici Savica, Zagreb, održat će se akcija Bum tres TranS – Savica čita.

Akciju organiziraju Knjižnica Savica i Tranzicijska grupa Savica, namijenjena je svim dobnim skupinama, a svrha joj je promicanje važnosti čitanja tijekom čitava života. Njome se također želi podići kvaliteta ekološkog, socijalnog i kulturnog života u naselju, potaknuti stanovnike na volontiranje u zajednici te pridonijeti društvenoj koheziji na lokalnoj razini.

Programske sadržaje volonterski će održati pojedinci i udruge koje se bave promicanjem knjiga i čitanja. Volonterke Nacionalne kampanje “Čitaj mi!” čitat će naglas priče i upoznavati roditelje s vrijednim slikovnicama te kada i kako čitati djeci već od rođenja. Volonteri Hrvatskoga čitateljskog društva sudjelovat će u programima za djecu i odrasle.

Program događanja dostupan je na stranici www.kgz.hr/hr i www.facebook.com/events

Pridružite nam se!

Sisački ogranak HČD-a obilježio Međunarodni dan pismenosti

Autorica: Iva Dužić

Na Dječjem odjelu Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak prigodnom izložbom i radionicom obilježen je Međunarodni dan pismenosti.

Siščani su se prisjetili vremena kada su njihovi sugrađani međusobno komunicirali pisanjem pisama.

Postav izložbe činila su pisma iz obiteljskih riznica sisačkih obitelji koja pričaju stare obiteljske priče. Održana je i prigodna radionica za učenike Osnovne škole 22. lipnja Sisak koji su zamišljenim vremeplovom otputovala u prošlost te napisali i ukrasili pisma prijateljima ili članovima obitelji.