FELA poziv na prikupljanje radova

S namjerom da približe javnosti FELA-inu (Federation of Literacy Associations) mrežu i pokažu njene trenutne profesionalne aktivnosti, Upravljačka grupa za publikacije (UGP) želi sakupiti razne publikacije na temu pismenosti  i predstaviti ih na FELA-inoj mrežnoj stranici pod Izdanja & Izvori.

UGP je odlučio da neće postaviti određenu temu, već da će ponuditi što je više tema moguće. Ipak, trenutne teme poput „Pismenosti u doba pandemije“ ili „Digitalni izazovi s online učenjem“ jako su dobrodošle.

Tko sve može objaviti rad?

Continue reading

Književni natječaj za najbolji neobjavljeni hrvatski povijesni roman Knez Trpimir

Gradska knjižnica Kaštela raspisuje Književni natječaj za najbolji neobjavljeni hrvatski povijesni roman Knez Trpimir pisan hrvatskim jezikom. Svrha natječaja jest obogaćivanje žanrovske raznolikosti hrvatske književnosti te poticanje zanimanja za hrvatsku povijest, povijesni roman i književno stvaralaštvo. Cilj natječaja jest i upoznavanje šire javnosti s događajima iz hrvatske povijesti na što zanimljiviji način, a što bi trebalo biti postignuto upravo kroz ovakvu formu, i to s naglaskom na povijesne događaje iz prošlosti Kaštela i susjednih gradova koji se nalaze u području Kaštelanskog zaljeva.

Natječaj je otvoren od 8. ožujka do 19. srpnja 2021. godine.

Rukopis mora biti napisan na računalu, veličine od 10 do 15 autorskih araka, pisan oblikom slova Times New Roman, veličina 12, prored 1,5 na bijelomu papiru formata A4. Rukopis mora biti uvezan i dostavljen u četiri (4) primjerka na adresu: Gradska knjižnica Kaštela (Za natječaj „NAJBOLJI NEOBJAVLJENI HRVATSKI POVIJESNI ROMAN“), Trg palih za domovinu 1, 21212 Kaštel Sućurac.

Continue reading

Europa u knjižnici

Čitateljski klub OŠ Dubovac (Karlovac) obilježio je dva značajna dana u svibnju, Dan Europe (9. svibnja) i Svjetski dan kulturne raznolikosti (21. svibnja) kao dio programa obilježavanja Čitanje – bilo kad, bilo gdje u Godini čitanja. Radionica koja ih je spojila nazvana je „Europa u knjižnici“. Cilj je bio da učenici identificiraju strane autore i njihova djela koja su dostupna u knjižničnom fondu, naprije na popisima djela za cjelovito čitanje (tzv. lektira), a potom i među djelima za slobodno čitanje. Nakon toga, bilo je potrebno istražiti iz koje zemlje potječe autor. Završna aktivnost podrazumijevala je unos autora i njihovih djela dostupnih u fondu na interaktivnu kartu uređenu pomoću alata Thinglink (thinglink.com). Tu su učenici samostalno upisali tražene podatke, uz uvijet da autor bude iz Europe. Karta je dostupna na http://os-dubovac-ka.skole.hr/skola/knjiznica/cit_klub_20.

Poticaj za ovu aktivnost bio je prijedlog za obilježavanje Dana Europe u sklopu eTwinning projekta „Projekt školskih knjižničara: Godina čitanja 2021.“

Napisala: Ana Sudarević, OŠ Dubovac

Potpore programima koji potiču čitanje i razvoj čitateljske publike

Ministarstvo kulture i medija osiguralo je ukupno 1.981.000,00 kuna za dodjelu potpora programima koji potiču čitanje i razvoj čitateljske publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu.

Prispjelo je 417 prijava od kojih je odobreno 79 programa (12 programa za kazalište, 3 za film, 1 za ples, 44 za književnost, 1 za glazbu, 4 za vizualnu umjetnost, 5 za kulturnu baštinu i 9 interdisciplinarna programa).

Continue reading

Čitateljski izazov HČD-a za svibanj

Čitateljski izazovi HČD-a osmišljen je program kao doprinos Godini čitanja. Svaki mjesec na mrežnoj stranici Društva (http://hcd.hr/djelovanje/akcije/citateljski-izazov/) kao i na ostalim mrežnim mjestima HČD-a, objavit ćemo po jedan izazov u koji se mogu uključiti svi zainteresirani ljubitelji čitanja. Misao vodilja u osmišljavanju naših izazova je činjenica da čitanje, između ostaloga, pospješuje razumijevanje međuljudske komunikacije te povećava emotivnu inteligenciju i toleranciju.

Izazov za svibanj: Čitamo druge, čitamo drugačije: predložite i pohvalite vama posebno vrijednu knjigu autora s drugih kontinenata, pripadnike nacionalnih manjina u mjesecu svibnju u kojem se obilježava Dan slobode medija, Dan Europske unije, Svjetski dan kulturne raznolikosti  http://linoit.com/users/KnjiznicaDubovac/canvases/%C4%8Citajmo%20druge%2C%20%C4%8Ditajmo%20druga%C4%8Dije