Stručni skup “Koliko smo pismeni/nepismeni – digitalna pismenost našeg doba”.

Hrvatsko čitateljsko društvo tradicionalno organizira stručni skup povodom Međunarodnog dana pismenosti, 8. rujna, na kojem izlaganja drže domaći i strani predavači i stručnjaci za područje pismenosti i čitanja. Ovogodišnji skup održat će se pod nazivom “Koliko smo pismeni/nepismeni – digitalna pismenost našeg doba”.

Datum i mjesto održavanja: 8. 9. 2017., Velika dvorana Školske knjige, Masarykova 28, Zagreb, od 10 do 15 sati.
Ciljevi skupa: razvoj digitalne pismenosti i poticanje čitatelja na aktivno i kritičko čitanje u duhu vremena u kojem živimo; predstavljanje djelotvornih programa koji motiviraju i potiču digitalnu pismenost kod djece, mladih i odraslih; poticanje suradnje svih sudionika uključenih u programe poticanja pismenosti

Program skupa:

  • 9:30 – 10:00   Okupljanje sudionika i podjela materijala
  • 10:00 – 10:15 Pozdravna riječ organizatora i domaćina
  • 10:15 – 10:40 Izv. prof. dr. sc. Sonja Špiranec, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: Pismenost u digitalnom dobu: kritična, promišljena, transformativna…
  • 10:45 – 11:05 Izv. prof. dr. sc. Ivanka Stričević, Sveučilište u Zadru: Razvoj digitalne pismenosti – nove obrazovne paradigme za novu pismenost
  • 11:10 – 11:25 Lidija Kralj, Visoko učilište Algebra: Kakve digitalne kompetencije nam trebaju
  • 11:30 – 11:45 Dinka Juričić, Školska knjiga: Sedam leća za čitanje u digitalno
  • doba
  • 12:00 – 12:30 Predah uz okrijepu
  • 12:30 – 12:50 Dr. sc. Ivana Milas Klarić, Pravobraniteljica za djecu RH: Prava
  • djece u digitalno doba
  • 12:55 – 13:15 Dr. sc. Marina Kotrla Topić, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
  • – Centar Osijek: Digitalna pismenost djece predškolske dobi
  • 13:20 – 13:40 Ivanica Beg, OŠ Ivana Cankara, Zagreb; Ana Sudarević, OŠ
  • Dubovac, Karlovac; mr. sc. Alka Stropnik, Knjižnice grada
  • Zagreba – Matična služba: Školske knjižnice u promicanju digitalne pismenosti: mogućnosti i potrebe
  • 13:45 – 14:10 Dr. sc. Dejana Golenko, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci:
  • Digitalna pismenost studenata: izazovi za visokoškolsko obrazovanje
  • 14:15 – 14:30 Dr. sc. Katarina Peović Vuković, Filozofski fakultet
  • Sveučilišta u Rijeci: Demokratski simptom – Aaron Swartz
  • 14:25 – 14:40 Rasprava i zaključci skupa
  • 14:40- 15:00 Proglašenje pobjednika natječaja za najbolju fotografiju
  • pristiglu na 12. foto-natječaj Smiješak…čitajte! uz prigodnu
  • izložbu

Stručni skup i ove godine financijski podržava Ministarstvo kulture RH.

Stručni časopis “Hrčak”, br. 53-54 bit će posvećen temi digitalne pismenosti i sadržavat će sažetke izlaganja skupa.

Tekst pozivnice i plakata pisan je posebnim „Dyslexie“ fontom autora Christiana Boera čime dajemo podršku Nacionalnoj kampanji za osobe s teškoćama čitanja i disleksije “I ja želim čitati!”. koju provodi Hrvatsko knjižničarsko društvo. Cilj ove kampanje je informirati i educirati javnost te je učiniti osjetljivom za problematiku osoba s teškoćama čitanja i disleksijom.

Autorica ilustracija: Andrea Petrlik Huseinović
Grafički dizajn plakata i pozivnice: Lana Posarić
Grafička priprema plakata i pozivnice: Školska knjiga

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s