Čitateljske aktivnosti roditelja i djece polaskom u prvi razred osnovne škole

Čitanje i zašto nam je važno

Živimo u vremenu digitalnih urođenika koji sjedaju u školske klupe, a to znači da su to generacije koje nikada nisu živjele bez medija svih vrsta i nisu iskusili život u svijetu bez interneta . Ipak sve učestalija uporaba digitalnih tehnologija ostavlja trag posebno na najmlađima.

Posljedica je niz govorno jezičnih teškoća, oskudan rječnik, nedovoljno razvijene komunikacijske vještine  te niz poteškoća s pažnjom i koncentracijom jer se mladi sve teže koncentriraju na jedan  zadatak, posebno kada se radi o čitanju duljih i zahtjevnijih tekstova, rješavanju problema i slično. Već  desetljećima  opada čitanost, interes i kupovina knjiga čemu svjedoče višegodišnja istraživanja pa tako i ovogodišnje  istraživanje tržišta knjiga u Republici Hrvatskoj.

Opće je poznata dobrobit čitanja od bogaćenja rječnika, povećavanja sposobnosti usmenog i pismenog izražavanja, uvjetovanja pune koncentracije,  pomoći u razvoju empatije i razumijevanju drugih,   razvijanju kritičkog mišljenja i sposobnosti zapažanja itd.. Opravdana je zabrinutost, posebno učitelja razredne nastave kojima u klupe sjedaju šestogodišnjaci i sedmogodišnjaci. Na tom tragu donesena je Nacionalne strategija za poticanje čitanja pod nazivom Čitajmo da ne ostanemo bez riječi koja je 2021. godinu proglasila Godinom čitanja.

Upravo se ovim malim istraživanjem željelo dobiti uvid u čitateljske aktivnosti roditelja i djece polaskom u 1. razred osnovne škole.

Opširnije:

Autorica: Maja Pignar-Mijović, OŠ „Braća Seljan“ Karlovac

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s