Prikaz Okruglog stola „Potencijali razvitka manjih mjesta i gradova promicanjem knjige i čitanja“

Komisija za čitanje Hrvatskoga knjižničarskog društva pokrenula je 2022. godine, uz potporu Ministarstvu kulture i medija, razvojni projekt „Potencijali razvitka manjih mjesta i gradova promicanjem knjige i čitanja“.  Suorganizatori su projekta Knjižnica i čitaonica Grada Preloga te Sekcija za narodne knjižnice HKD-a.  Misao vodilja pri osmišljavanju i provođenju projekta bila je sljedeća: Razvijena kultura čitanja nije i ne smije biti privilegij stanovnika velikih gradova i sredina.

Komisija za čitanje, s uporištem u Nacionalnoj strategiji poticanja čitanja, zagovara važnost razvoja kulture čitanja kao bitne sastavnica osobnog razvoja pojedinca, ali  i društva u cjelini te promicanje čitanja kao društvene vrijednosti. Knjižnice su nositelji kulturnog života lokalne zajednice, a njihovi potencijali nedovoljno su prepoznati. Cilj je projekta poticati kulturni i društveni razvitak malih sredina, učiniti vidljivijom kulturnu i zavičajnu baštinu, potaknuti knjižničare na kreativne i inovativne aktivnosti te tako pridonijeti kulturnom i gospodarskom razvoju lokalne zajednice.

Članice Komisije za čitanje HKD-a

Prvi je korak u tom smjeru bila organizacija Okruglog stola Potencijali razvitka manjih mjesta i gradova promicanjem knjige i čitanja u suradnji s Knjižnicom i čitaonicom Grada Preloga. Partneri su okrugloga stola Muzej Croata insulanus Grada Preloga, Dom kulture Grada Preloga te Američki kutak Zagreb.
 Okrugli stol održan je 10. lipnja u Prelogu, u hibridnom obliku. Prvi dio programa sastojao se od pozvanih izlaganja, a drugi dio od radionica. Prvo predavanje održala je Maja Zrnčić, viši savjetnik specijalist, voditeljica programa Ruksak (pun) kulture pri Ministarstvu kulture i medija. Maja Zrnčić koordinatorica je provedbe Nacionalne strategije poticanja čitanja, kao i provedbe programa Godine čitanja koja se održavala tijekom 2021. godine. Tijekom predavanja Čitanjem, umjetničkim odgojem i obrazovanjem do kompetentne mlade publike govorila je o  umjetnosti i kulturi te o čitanju kao o nenadomjestivim sastavnicama odgoja i obrazovanja. Za razvoj 8. kompetencije, odnosno kulturne osviještenosti i izražavanja sposobnosti poštivanja ideja, iskustava i osjećaja koji proizlaze iz glazbe, književnosti, vizualnih, izvedbenih umjetnosti i drugih umjetnosti, ključnu ulogu imaju odgojno-obrazovni, kulturni sektor a posebno knjižnice.

Continue reading