Čitajmo i maštajmo uz klasike

U svojem glasovitom djelu Zašto čitati klasike veliki talijanski književnik Italo Calvino navodi četrnaest razloga zbog kojih valja čitati klasike. Zapravo, djelo koje izlazi posthumno, nastalo je na temelju niza novinskih članaka u kojima se Calvino obraća svojim sunarodnjacima nastojeći ih zainteresirati za čitanje književnih bisera. Dakle, pitanje (ne)čitanja kojim se Calvino bavio cijeli svoj život pa toj problematici posvetio veliki dio svog golemog i značajnog književnog opusa, bilo je aktualno već tada kada se cyber stvarnost tek nazirala. I tada Calvino, baveći se problematikom mladenačke površnosti i neusredotočenosti, ističe kako se klasici čitaju cijeli život i kako se njihova percepcija mijenja simultano s procesom starenja. Drugim riječima, čitanje klasika predmnijeva zrelost i određeno životno iskustvo pa ne čudi stoga što se klasici (čitaj: obavezna lektira) kod onih koji ih trebaju čitati, doživjeti i interpretirati, percipiraju (uz svesrdnu podršku javnosti!) kao suvišan i nepotreban teret. Pa se ponovno svaki put iznenadimo primjerima iz svakidašnje prakse koji nas uvjere u nešto posve drugo!

Takav je primjer izložba nazvana Dante 9-7-9 (broj krugova u Paklu, Čistilištu i Raju) nastala je kao rezultat suradnje Gradske knjižnice i čitaonice Pula i srednjoškolskih knjižnica Istarske županije čiji je osnovni cilj bilo obilježavanje 700. obljetnice smrti del Sommo Poeta stvaranjem likovnih uradaka nastalih na osnovi motiva prvenstveno iz Božanstvene komedije. Dakle, povezati klasiku i suvremenost, objediniti ih u jednoj novoj dimenziji, poslati poruku da velika književnost nema rok trajanja i da mladi ljudi to jako dobro znaju, bili su neki od ciljeva ovog projekta kojim se nastojalo danteovska tematiku povezati sa suvremenošću, aktualizirati je,  uprizoriti kao svevremensku kategoriju koje se izvrsno uklapa i u ovo digitalno doba. Stoga ne čudi da su u prikazu Lucifera, Harona ili Minosa iz Pakla, ali i 9. neba s Anđeoskim zborovima prikazanih u Raju učenici koristili tehniku digitalnog crteža odnosno digitalnog kolaža. Sinteza analognog i digitalnog uz raznolikost u izboru motiva i pristupa obilježje su ove osebujne interpretacije. Iako su učenici dobili mogućnost slobodnog odabira motiva iz Danteova opusa, svi se uradci temelje na Božanstvenoj komediji, odnosno na njezinom  prvom i trećem dijelu. Dakle, Pakao i Raj, kao krajnje točke u prostorvremenu koje označavaju vječnost i nepromjenjivost tako postaju ekspresionistički simboli patnje ili blaženstva, snažna su učenička inspiracija. Naime, eksplozija emocija prisutnih u prvom i trećem dijelu potiču iskustveni doživljaj, puštaju prostor imaginaciji i ekspresivnosti boje, što su učenici u svojim radovima pokazali.

U projekt su se uključile četiri škole iz Istarske županije (Talijanska srednja škola Dante Alighieri Pula, Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna – Pula, Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula, Pazinski kolegij – klasična gimnazija) čije su školske knjižničarke Elda Pliško Horvat, Gordana Rupena Stančić, Željka Kondić Dabo i Kristina Varda u suradnji s predmetnim nastavnicima uspjele zainteresirati učenike za ovu aktivnost što je rezultiralo  vrlo zanimljivom edukativnom izložbom u kojoj mladi na svoj način komuniciraju s klasikom. Najveći se dio radova inspirirao motivima iz Pakla (tri zvijeri, paklena vrata, Haron, Minos, Paolo i Francesca, knez Ugolino, Lucifer) koristeći pritom različite tehnike: od olovke i flomastera preko akrilika na papiru i kombinirane tehnike do digitalnog crteža, ostvarujući izrazito snažne radove u kojima su uprizorili Danteove tercine.  Slijedi  potom rajsko putovanje po devet nebesa u kojima se nalaze duše mislilaca, pravednika, povijesnih ličnosti, filozofa, znanstvenika… Prikazani tehnikom digitalnog kolaža u purpurnim tonovima duše postaju plamteća alegorija svjetlosti, pjesme, plesa i harmonije!

Dakle, Calvinovo Zašto čitati klasike ovime dobiva potvrdu i smisao. Klasik pristaje svakoj dobi u pravim dozama i s mjerom. Na nama je da uočimo ispravnost i kvalitetu doze te da je na pravi način ponudimo mladima. Ostalo će odraditi oni, kreativno, znalački i maštovito!

Napisala: Elda Pliško Horvat, školska knjižničarka savjetnica, Talijanska srednja škola Dante Alighieri Pula

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s