Čitajmo i maštajmo uz klasike

U svojem glasovitom djelu Zašto čitati klasike veliki talijanski književnik Italo Calvino navodi četrnaest razloga zbog kojih valja čitati klasike. Zapravo, djelo koje izlazi posthumno, nastalo je na temelju niza novinskih članaka u kojima se Calvino obraća svojim sunarodnjacima nastojeći ih zainteresirati za čitanje književnih bisera. Dakle, pitanje (ne)čitanja kojim se Calvino bavio cijeli svoj život pa toj problematici posvetio veliki dio svog golemog i značajnog književnog opusa, bilo je aktualno već tada kada se cyber stvarnost tek nazirala. I tada Calvino, baveći se problematikom mladenačke površnosti i neusredotočenosti, ističe kako se klasici čitaju cijeli život i kako se njihova percepcija mijenja simultano s procesom starenja. Drugim riječima, čitanje klasika predmnijeva zrelost i određeno životno iskustvo pa ne čudi stoga što se klasici (čitaj: obavezna lektira) kod onih koji ih trebaju čitati, doživjeti i interpretirati, percipiraju (uz svesrdnu podršku javnosti!) kao suvišan i nepotreban teret. Pa se ponovno svaki put iznenadimo primjerima iz svakidašnje prakse koji nas uvjere u nešto posve drugo!

Continue reading