Predsjednica HČD-a na konferenciji „Bridges connecting libraries“

Narodna knjižnica i čitaonica Tisno samostalna je kulturna javna ustanova čiji je osnivač Općina Tisno i nakon gotovo 50 godina ponovno je otvorena u prosincu 2014. godine. Približiti svijet kulture, znanja i informacija svim stanovnicima i posjetiteljima odgovoriti na potrebe i zahtjeve korisnika odabranim, stručno utemeljenim uslugama kojima se potiče čitanje i korištenje knjižničnih službi i usluga, pridonositi nepristranoj obaviještenosti građana, obrazovanju i bogaćenju kulturnoga života svakog pojedinca i mjesne zajednice poslanje je Narodne knjižnice i čitaonice Tisno. Osim temeljne djelatnosti Knjižnica, u skladu sa zakonima struke, želi pružiti raznovrsne kulturne sadržaje i osigurati njihovu visoku razinu. Ova vrsta djelatnosti nužna je da bi knjižnica bila „živi organizam“ u sredini u kojoj postoji. Aktivnosti se u pravilu organiziraju kroz suradnju s vanjskim stručnim suradnicima i volonterima.

U Mjesecu hrvatske knjige 2019. organiziraju trodnevni međunarodni projekt pod nazivom „Bridges connecting libraries“.

Europska zajednica ruralnih općina je organizacija 28 ruralnih općina koji predstavljaju svoju zemlju članicu europske zajednice. Zajednica (Charter) sudjeluje aktivno u programima Europa za građane kojim se osiguravaju sredstva za sudjelovanje članica na zajedničkim unaprijed definiranim programima kroz radionice, predavanja, kulturne i sportske razmjene delegata iz zemalja članica. Narodna knjižnica i čitaonica Tisno aktivno je uključena u projekte i programe usmjerene na razvoj lokalne zajednice i širenje lokalnih dostignuća u inozemstvu.

Projekt Narodne knjižnice i čitaonice Tisno pod nazivom „Bridges connecting libraries“ predstavljen je i prihvaćen na glavnom godišnjem sastanku Povelje europskih ruralnih zajednica 18. – 21.7.2019. u Polvi, Estonija.

Na poziv su se odazvali knjižničari iz: Švedske, Irske, Belgije, Francuske, Mađarske, Rumunjske, Malte, Češke, Italije, Estonije, Poljske i Nizozemske. Po dva predstavnika knjižničarske struke sudjelovat će na trodnevnoj konferenciji u Tisnom. Cilj je pokazati što i kako radi jedna mala knjižnica u Hrvatskoj, razmijeniti iskustva i primjere dobre prakse te kroz Charter još više povezati male knjižnice i nastaviti ovaj vid suradnje na godišnjim susretima svake godine u drugoj zemlji članici Europske zajednice ruralnih općina. Mišljenja smo da sudjelovanje na ovakvom projektu, koji je  pokrenula mala Knjižnica s ciljem razmjene iskustava, pomaže percepciji kako same Knjižnice tako i brizi za zajednicu i kvalitetne i informativne programe koje takva ustanova može pružiti. Osim toga upravo su knjižnice „najglasnija mjesta u svijetu“ kako je u svom proslovu u povodu MHK istaknuo Branimir Pofuk.

Konferenciju financijski  podupiru Općina Tisno i Udruga Friends of Europe Tisno, a na konferenciji sudjeluju i gosti:  načelnica sektora za muzejsku i knjižničnu djelatnost Ministarstva kulture RH – Jelena Glavić-Perčin, ravnatelj Gradske knjižnice Juraj Šižgorić gosp. Vilijam Lakić, ravnateljica Gradske knjižnice Vodice Sanja Radin Mačukat, Snježana Berak – predsjednica Hrvatskog čitateljskog društva, Karmen Krnčević – predsjednica Hrvatskog knjižničarskog društva- ogranak Šibenik.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s