Novi uvez, glasilo Zagrebačkoga knjižničarskog društva

Novi uvez službeno je glasilo Zagrebačkoga knjižničarskog društva koji u kontinuitetu od 2003. godine izlazi u elektroničkom obliku na mrežnim stranicama Društva. Dostupan je na poveznici https://zkd.hr/novi-uvez/.


Zagrebačko knjižničarsko društvo kao najveće regionalno knjižničarsko društvo u Hrvatskoj ima mnogo zainteresiranih članova i suradnika koji redovito objavljuju članke i osvrte u Novom uvezu, stoga glasilo svake godine izlazi u ljetnom i zimskom izdanju. Člancima u Novom uvezu nastoje se obuhvatiti mnogobrojne aktivnosti Društva, njegovih članova i knjižnica u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji kao i događanja u knjižničarstvu na regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.
Zadnji broj Novoga uveza iz prosinca 2017. godine tako donosi izvještaje s IFLA World Library and Information Congress 2017, Dana hrvatskih knjižnica 2017. u Prelogu, otvorenja Mjeseca hrvatske knjige u Crikvenici, 11. savjetovanja za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj, Okruglog stola: „I ja želim čitati!“: postignuća i izazovi, 6. okruglog stola “Knjižnice i suvremeni menadžment“: alternativni izvori financiranja, Stručnog skupa Hrvatskog čitateljskog društva: Koliko smo pismeni/nepismeni – digitalna pismenost našeg doba, Cycling for Libraries: Around the Sound, Zelenog festivala Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i pregled mnogih drugih događanja.
Ovim putem pozivamo sve zainteresirane da se aktivno uključe u kreiranje novog broja Novog uveza sa svojim prilozima vezanima uz knjižničnu djelatnost i postignuća u struci. Sve ideje i prijedlozi su dobrodošli!

Napisala: Ivana Čadovska, urednica Novog uveza

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s