Znanstveno-stručni skup „Socijalno inkluzivne knjižnične usluge“

0_min

Autorica: Dijana Sabolović-Krajina

Kako knjižnice u Hrvatskoj doprinose uključivanju u društvu marginaliziranih i depriviranih saznajte na znanstveno-stručnom skupu „Socijalno inkluzivne knjižnične usluge“ u Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ u Koprivnici, 18. studenog 2016.

knjiz

Knjižnice u svijetu, pa tako i u Hrvatskoj nisu danas više samo kulturno-baštinske ustnanove i posudionice knjiga, već se prilagođavaju složenim strukturnim i organizacijskim promjenama u suvremenom društvu, koje paralelno s informacijsko-tehnološkim razvojem obilježava rast nejednakosti, nezaposlenosti, društvene polarizacije, siromaštva i bijede u velikom dijelu svijeta, kako u nerazvijenim, tako i u najrazvijenim zemljama.

Knjižnice zauzimaju nove strategije i uloge u društvu, povezujući svoje djelovanje s procesima društvenog uključivanja ili socijalne inkluzije marginaliziranih skupina i potporom uspostavljanju društvene pravednosti. Profiliraju se kao središta svojih zajednica polazeći od različitih informacijskih, kulturnih, obrazovnih i socijalno-komunikacijskih potreba svojih različitih korisnika.

Socijalno inkluzivne knjižnične usluge“ naziv je znanstveno-stručnog skupa, koji će se održati u Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ Koprivnica u petak, 18. 11. 2016. s početkom u 10.00 sati. Kroz 16 izlaganja s teorijsko-istraživačkog i praktičnog aspekta prezentirat će se širok raspon tema o novim uslugama i programima koje knjižnice kreiraju za potrebe svojih novih, vrlo različitih korisničkih skupina u zajednicama u kojima djeluju. To su beskućnici, izbjeglice i azilanti, slijepe i slabovidne osobe, osobe s teškoćama čitanja i disleksijom, osobe s teškoćama kretanja, osobe s teškoćama u razvoju, bolesne osobe, starije osobe, osobe s posebnim potrebama u ustanovama za trajnu skrb i smještaj, nezaposlene osobe, pripadnici pojedinih nacionalnih i etničkih zajednica, pripadnici različitih seksualnih i rodnih identiteta, zatvorenici, kao i osobe s drugim intelektualnim, razvojnim i socijalnim teškoćama.

Skup je nacionalnog karaktera, a okupit će sveučilišne profesore, znanstvenike, praktičare – knjižničare iz svih vrsta knjižnica, predstavnike udruga i institucija koje promiču prava socijalno isključenih osoba te sve ostale zainteresirane. Ciljevi su evaluirati ulogu hrvatskih knjižnica u socijalnoj inkluziji marginaliziranih skupina građana; dobiti uvid u primjere dobre prakse u Hrvatskoj i svijetu (stanje i perspektive); osnažiti kompetencije knjižničara kako bi mogli zagovarati pozicioniranje knjižnica kao relevantnih čimbenika u afirmiranju društvene pravednosti i socijalne inkluzije u hrvatskome društvu.

Organizator skupa je Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica, a suorganizatori Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije, Hrvatska knjižnica za slijepe u Zagrebu i Komisija za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama Hrvatskoga knjižničarskog društva.

Povod skupa je 10. obljetnica usluge koprivničke knjižnice, organizatora skupa, koja je slijepima i slabovidnima u Koprivničko-križevačkoj županiji promjenila život. Omogućila im je korištenje knjižnice u mjestu njihovog stanovanje s ponudom samo njima prilagođene građe za čitanje, kao i prilagođenom informatičkom opremom. Korištenje knjižnice omogućilo im je socijalne kontakte s osobama zdravog vida te pridonijelo njihovom društvenom uključivanju.

Kontakt za daljnje informacije:

dr. sc. Dijana Sabolović-Krajina, predsjednica Programskog i Organizacijskog odbora

Tel. 048 622 131

E-mail: info@knjiznica-koprivnica.hr

Program: program_-znanstveno-strucni-skup-socijalno-inkluzivne-knjiznicne-usluge-koprivnica-18-11-2016

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s