Predstavljanje knjige Mihaele Gašpar ‘O čajnicima i ženama’

Predstavljanje knjige Mihaele Gašpar ‘O čajnicima i ženama’ održat će se u Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića, u srijedu, 26. listopada,. u 18:00 sati. Uz autoricu, Mihaelu Gašpar Dukić, knjigu će predstaviti Jagna Pogačnik, Karolina Lisak Vidović i Josip Pandurić.

Continue reading

Pjesnikinja Ivana Čagalj dobitnica Nagrade Anđelko Novaković

Zaklada Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu objavila je ovogodišnjeg laureata Nagrade Anđelko Novaković za neobjavljenu zbirku pjesama mladog autora/autorice: pjesnikinju Ivanu Čagalj za zbirku pjesama ‘Nastavna jedinica: paralaksa’.
Nakon provedenoga javnog natječaja, na koji je pristiglo 89 zbirki pjesama, prosudbeno povjerenstvo za dodjelu Nagrade, u čijem su sastavu bili Ervin Jahić, Božidar Petrač, Davor Šalat i Dobrila Zvonarek, jednoglasno je odlučilo da se Nagrada Anđelko Novaković za 2016. godinu dodijeli pjesnikinji Ivani Čagalj za zbirku pjesama „Nastavna jedinica: paralaksa“. Continue reading

Gradska knjižnica Kaštela raspisuje natječaj za tekst zavičajne slikovnice.

festival-zavicajne-slikovnice_gkk_plakat

Gradska knjižnica Kaštela najavljuje Festival zavičajne slikovnice, u sklopu kojega raspisuje 1. natječaj za tekst zavičajne slikovnice.

Svi zainteresirani autori s područja Splitsko-dalmatinske županije cjeloviti tekst na temu ZAVIČAJA (od 4 do 6 kartica teksta u Wordu, veličina slova Times New Roman 12, dvostruki prored), zajedno s kratkim životopisom, mogu poslati u vremenu od 12. listopada do 15. studenoga 2016.g. isključivo na adresu: gkkslikovnica@gmail.com, nakon čega će Povjerenstvo odabrati najbolji tekst.

Continue reading