Natječaj za književnu nagradu „Tea Benčić Rimay“

Na temelju članka 36. Statuta Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak KLASA:012-03/14-01/01, URBROJ:2176/05-20-14-4 od 29. travnja 2014. godine, dana 13. rujna 2016. godine ravnateljica Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak, Dubravka Šurlan raspisuje
NATJEČAJ

za književnu nagradu „Tea Benčić Rimay“

1. Natječaj raspisuje Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak.
2. Nagrada “Tea Benčić Rimay“ dodjeljuje se u svrhu poticanja književnoga stvaralaštva te kao doprinos potpori i vrednovanju najboljih književnih ostvarenja za pjesmu u prozi.
3. Na natječaju mogu sudjelovati svi državljani Republike Hrvatske koji pišu hrvatskim književnim jezikom.
4. Na natječaj se šalje rukopis neobjavljene zbirke pjesama u prozi.
5. Natječaj je otvoren do 17. listopada 2016. godine. Rukopise koji zadovoljavaju uvjete natječaja ocijenit će prosudbeno povjerenstvo do 18. studenoga 2016. godine
6. Natječaj je anoniman, stoga sve rukopise treba poslati u 3 primjerka i na CD-u, označene šifrom.
7. Rješenje šifre i podatke o autoru (ime i prezime, adresa, broj telefona, e-mail i kratki životopis) treba priložiti u zasebnoj, zatvorenoj koverti.
8. Rukopisi poslani na natječaj ne vraćaju se.
9. Nagrada se sastoji od objavljivanja nagrađenog rukopisa i novčanog iznosa od 3.000 kn.
10. Rezultati natječaja bit će objavljeni 21. studenoga 2016. godine na internetskoj stranici Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak (www.nkc-sisak.hr)
11. Dodjela književne nagrade „Tea Benčić Rimay“ bit će upriličena na svečanosti povodom rođenja ove ugledne sisačke i hrvatske književnice 6. prosinca 2016. godine.
12. Rukopise treba dostaviti na adresu:

Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak

(Natječaj za književnu nagradu „Tea Benčić Rimay“)

Rimska bb

44 000 Sisak

 
.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s