Prikaz održanog stručnog skupa HČD-a “Motivacija i strategije za poticanje čitanja”

Stručni skup Hrvatskog čitateljskog društva pod nazivom Motivacija i strategije za poticanje čitanja održan je 8. rujna 2016. u Velikoj dvorani Školske knjige u Masarykovoj 28 u Zagrebu od 10 do 15 sati. Hrvatsko čitateljsko društvo tradicionalno organizira skup povodom Međunarodnog dana pismenosti, koji ove godine slavi 50. obljetnicu pod sloganom Čitanje prošlosti, pisanje budućnosti. Na ovogodišnjem skupu okupilo se preko 200 sudionika, a realiziran je uz financijsku pomoć Ministarstva kulture kojeg je na skupu predstavljala prof. Maja Zrnčić, voditeljica programa Ruksak (pun) kulture i koordinatorica izrade Nacionalne strategije za poticanje čitanja.

Cilj skupa bio je predstaviti primjere dobre prakse u području motivacije i poticanja kulture čitanja i potaknuti sve na daljnji trud u stjecanju čitatelja svih životnih dobi.

Skup je započeo izraelskom narodnom pričom u izvođenju umjetnice Margarete Peršić, članice udruge Hrvatske zajednice slobodnih umjetnika i Hrvatske udruge likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti te autorice ilustracije ovogodišnjeg plakata i pozivnice.

Uvodnu riječ održala je predsjednica Hrvatskog čitateljskog društva Snježana Berak koja se zahvalila Ministarstvu kulture na financijskoj potpori u realizaciji skupa i predstavnici Školskoj knjizi na organizacijskoj potpori.

Prvo izlaganje održao je prof. dr. sc. Zoran Velagić, docent na Odsjeku za informacijske znanosti; voditelj Katedre za povijest knjige, nakladništvo i knjižarstvo na Filozofskom fakultetu u Osijeku, predavač i mentor na Odjelu za knjižničarstvo Sveučilišta u Zadru te suradnik na međunarodnim i domaćim znanstvenim projektima.
Izlaganjem naslova  Znanje o čitanju, prof. dr. sc. Velagić dao je kratki uvid u ishodišta današnjeg znanstvenog razumijevanja čitanja i predstavio istraživanja u sklopu europskog projekta E-čitanje: evolucija čitanja u digitalnom dobu, prvog međunarodnog znanstvenog projekta pokrenutog s ciljem analiziranja i razumijevanja modernih konteksta i praksi čitanja.

Prof. dr. sc. Renata Šamo, čije je uže područje znanstveno-istraživačkog rada problematika čitanja, na engleskom jeziku, bavi se interaktivnim procesom čitanja sa stajališta kognitivne psihologije i teorije učenja i usvajanja stranih jezika s osobitim naglaskom na strategijskoj dimenziji čitanja. Kao jedan od pionira u Hrvatskoj, primijenila je metodu tzv. verbalnih protokola ili usmenih izvješća u doktorskom istraživanju, a profesorica je na Učiteljskom fakultetu Sveučilištu u Zagrebu i Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli.
Izlaganjem naslova Afektivni pristup interaktivnosti čitanja, prof. dr. sc. Šamo osvrnula se na dvije vrlo utjecajne paradigme koje se međusobno nadopunjuju. Prva podrazumijeva podjelu na kognitivne, metakognitivne i društveno-afektivne strategije, a druga obuhvaća strategije čija primjena prethodi samoj aktivnosti čitanja, prati je ili pak slijedi nakon nje.

Ivana Bašić, profesorica hrvatskog jezika i književnosti, osnivačica udruge Balans centar za logopedagogiju i biblioterapiju, autorica je knjige O čitateljskim grupama – metodički priručnik dobre prakse koja je u trenutku osnivanja čitateljskih grupa njihovim voditeljima bila od velike koristi.
U izlaganju naslova Čitateljske grupe za nemotivirane čitatelje (aliterate) opisala je projekt koji je 2015. godine osmišljen od strane udruge Balans centar, a namijenjen je djeci i mladima s poteškoćama u čitanju i smanjenom motivacijom za čitanje.

Goranka Rosanda Furlan i Aleš Furlan, supružnici su koji vode Udrugu za pet therapy Indeficienter u Vinkuranu, prvi provode program R. E. A. D. terapijski programa sa psima i organizatori su Prve međunarodne konferencije pet terapeuta.
U izlaganju Pas kao motivator za razvoj čitanja i čitalačkih vještina u programu Čitaj (o) psu R.E.A.D. govorili su o pet-terapiji kao inovativnoj metodi interakcije ljudi sa životinjama koja ostavlja pozitivan učinak, od opuštenosti do povećanja samopoštovanja i empatije. Također, u izlaganju je bila riječ o uključivanju djece u program Čitaj (o) psu R.E.A.D. te o višegodišnjem radu volontera/članova Udruge s djecom predškolske i rane školske dobi.

Drugi dio stručnog skupa započeo izlaganjem predstavnice Hrvatske mreže školskih knjižničara, Ivane Vladilo, profesorice komparativne književnosti i španjolskog jezika, diplomirane knjižničarke, stručne suradnice savjetnice i idejne začetnice različitih on-line suradničkih projekata.
U izlaganju naslova Od prisile do radosti čitanja – izazov školskom knjižničaru, govorila je do projektima koji se bave promicanjem čitanja, a koje Hrvatska mreža školskih knjižničara provodi na državnoj i regionalnoj razini.

Mr. sc. Emica Calogjera Rogić, od 2008. zaposlena u Školskoj knjizi kao urednica za hrvatski jezik i strana izdanja, diplomirala je na Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu i magistrirala na Odsjeku za komparativnu književnost na istom fakultetu.
Izlaganjem naslova Pluriperspektivističko čitanje lektirnih djela predstavila je metodu poučavanja koja potiče emotivni i intelektualni angažmana mladih čitatelja, pridonosi razvoju vještine uočavanja i izdvajanja informacija u tekstu te povećava broj različitih čitanja odabranog književnog teksta.

Predsjednica Hrvatskog čitateljskog društva, Snježana Berak, dipl. knjižničarka i voditeljica Igraonice i programa za predškolsku djecu u Narodnoj knjižnici Petar Preradović Bjelovar i, temeljem brojnih programa i projekata koje pokrenula za djecu i mlade, dobitnica 2015. godine Godišnje nagrade Ministarstva socijalne politike i mladih za promicanje prava djeteta.
U izlaganju Knjižnica u osnaživanju čitalačkih aktivnosti govorila je o knjižnici iz današnje perspektive i interakciji knjižnice i zajednice u kojoj knjižnica djeluje te o stimulativnim projektima i programima čitanja koji promiču čitanje izvan formalnog nastavnog konteksta propitkujući želje i potrebe svakoga korisnika.

Posljednje izlaganje nastalo je zajedničkim radom dr.sc. Drahomire Cupar i Antonele Bokan. Dr. sc. Cupar, redovni je profesor na Odjelu informacijskih znanosti Sveučilišta u Zadru, jedna je od bivših predsjednica HČD-a, a njeno područje interesa i rada između ostalih je, istraživanje čitanja i čitateljskih navika. Antonela Bokan diplomirala je 2015. na Odjelu informacijskih znanosti na Sveučilištu u Zadru, a u svom stručnom i znanstvenom radu okrenuta je istraživanjima vezanim za marketing u knjižničnom poslovanju, promociji i promicanju čitalačkih navika te razvoju kulture čitanja.
U izlaganju Najave knjiga (booktraileri) u ulozi promocije knjige i motiviranja za čitanje obradile su problematiku promocije čitanja u narodnim knjižnicama. Objasnile su razliku između promocije i promicanja čitanja te odgovorile na pitanja o rezultatima provedenog istraživanja, navele primjere izrade najava za knjige i naznačile njihov utjecaj na korisnikov interes za čitanje.

Nakon kratke rasprave, skup je zaključila mr. sc. Alka Stropnik, viša knjižničarka, suradnica za školske knjižnice u Matičnoj službi Knjižnica grada Zagreba, istaknuvši da je postignut cilj skupa i da su primjeri dobre prakse u području motivacije i poticanja kulture čitanja predstavljeni te da je stručna javnost na pravi način potaknuta na daljnje zalaganje u stjecanju čitatelja i budućih korisnika, a naglasila je da je prilikom motivacije za čitanje, sve dozvoljeno.

Skup je završio proglašenjem pobjednika 11. foto natječaja Smiješak…čitajte! u organizaciji Hrvatskog čitateljskog društva. Žiri u sastavu Petra Slobodnjak, predstavnica Hrvatskog fotosaveza, Snježana Berak, predsjednica Hrvatskog čitateljskog društva i Kristina Čunović, dopredsjednica Hrvatskog čitateljskog društva, dodijelio je tri nagrade i osam pohvala.
Prvu nagradu osvojila je Magdalena Rikanović za fotografiju Čitač na Britancu, druga je pripala Edini Fajković za fotografiju Odmor, a treću nagradu osvojila je Ivana Žinić za fotografiju Pripovjedač. Za svoje radove pohvaljeni su Nikolina Dolenec, Daliborka Grdić, Lana Majhut, Nenad Martić, Narcisa Potežica, Vesna Špoljar, Milorad Videković i Mario Zurak. Nagrađene fotografije, bit će dostupne na web stranicama Hrvatskog čitateljskog društva.

U ime organizacijskog tima Hrvatskoga čitateljskog društva, skup je moderirala Nika Čabrić, glavna urednica Hrčka, glasila Hrvatskog čitateljskog društva.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s