Objavljen ELINET-ov izvještaj o razvoju i poticanju pismenosti u RH

objava Predsjedništva Hrvatskoga čitateljskog društva

ELINET-ov izvještaj o razvoju i poticanju pismenosti u Hrvatskoj možete u opširnom i skraćenom obliku pronaći na: http://www.eli-net.eu/research/country-reports/croatia/.elinet

Na izvještajima su radile članice HČD-a Kristina Čunović i Drahomira Cupar uz podršku i pomoć članova tima Ivane Faletar Horvatić, Alke Stropnik, Mate Jurica, Martine Dragija Ivanović, Srećka Jelušića, Davorke Semenić-Premec i pedijatrice Marije Radonić. Posebno zahvaljujemo Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO) na dostavljenim podatcima o sustavu strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih.

Hrvatski primjeri dobre prakse uključeni su na ELINET-ovu stranicu: http://www.eli-net.eu/good-practice/examples-of-good-practice/.

ELINET i izvještaji o razvoju i poticanju pismenosti

The European Literacy Policy Network – ELINET je dvogodišnji projekt uspostavljen 2014. godine s ciljem poticanja pismenosti kako bi se smanjio broj djece, mladih i odraslih slabih vještina čitanja i pisanja u Europi. ELINET je skup 77 organizacija koje se bave pitanjima pismenosti (ministarstva obrazovanja, nacionalne agencije, internacionalne organizacije, fondacije, sveučilišta, istraživačke centre, institucije za obuku učitelja, volonterske organizacije, udruge), a financirala ga je Europska komisija – Opća uprava za obrazovanje i kulturu u razdoblju od 1. 2. 2014. do 31. 3. 2016. Ustroj projekta je kombinacija istraživanja, izrade smjernica i stručnih materijala, alata za podizanje svijesti o važnosti pismenosti i prikupljanje sredstava, te analiza primjera dobre prakse i izvješća o pismenosti 28 europskih zemalja. Hrvatsko čitateljsko društvo jedina je hrvatska udruga uključena u rad ELINET-a. Kao pridruženi partner djelovali smo u okviru Tima 7 i analizirali europske primjere dobre prakse, osmišljavali aktivnosti za podizanje svijesti o važnosti čitanja i pismenosti. Informacije o projektu dostupne su na internet platformi www.eli-net.eu, besplatne su i trebale bi biti vrijedne ministarstvima, obrazovnim institucijama, neprofitnim organizacijama i svim pojedincima koji se bave poticanjem pismenosti.

Jedan od ishodišta projekta su analize i izvještaji europskih zemalja o razvoju i poticanju pismenosti i dobroj praksi. Uspostavljen je zajednički okvir vrednovanja koji uključuje sve dobne skupine The Frame of Reference of the Country Reports http://www.eli-net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/Frame_of_Reference_28052015_website.pdf na osnovu kojeg je izrađen opširan i sažeti izvještaj o razvoju i poticanju pismenosti u Hrvatskoj http://www.eli-net.eu/research/country-reports/croatia/. Na izvještajima su radile članice HČD-a Kristina Čunović i Drahomira Cupar uz podršku i pomoć članova tima Ivane Faletar Horvatić, Alke Stropnik, Mate Jurica, Martine Dragija Ivanović, Srećka Jelušića, Davorke Semenić-Premec i pedijatrice Marije Radonić. Posebno zahvaljujemo Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO) na dostavljenim podatcima o sustavu strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih.

Pozivamo vas da navedene izvještaje preuzmete s ELINET-ovih stranica i koristite u svakodnevnom stručnom i aktivističkom radu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s