Europska platforma za istraživanje digitalne pismenosti

piše Davorka Semenić, Hrvatsko čitateljsko društvo, Ogranak Zagreb

U prosincu 2014. godine, europska organizacija COST (European Cooperation in Science and Technology, www.cost.eu), oformila je platformu za istraživanja i razmjenu projekata pod nazivom The digital literacy and multimodal practices of young children (http://digilitey.eu). Navedena akcija predstavlja fleksibilan, brz i učinkovit način za ostvarivanje suradnje istraživača, inženjera i stručnjaka u vidu suradnje i koordinacije nacionalnih istraživačkih aktivnosti.

Uz potporu Knjižnica grada Zagreba, kao knjižničar u Knjižnici Savski gaj, Ministarstva znanosti i obrazovanja RH, te Hrvatskog čitateljskog društva, kao predsjednica zagrebačkog ogranka, u akciji sudjelujem od njezina početka.

Razvoj novih tehnologija, te sve veća važnost digitalne pismenosti pružaju nove mogućnosti za život, ali pismenost kakvu odavna poznajemo i dalje je temelj razvoja svakog pojedinca. Dijete se odrastanjem susreće s različitim tehnologijama i različitim oblicima znanja, koja se neprestano mijenjaju. Zbog toga je potrebno već u djetetovoj najranijoj dobi usavršavati pismenost i druge vještine, kako bi postali ravnopravni sudionici svjetskog razvoja. Važno je da u procesu stjecanja znanja imaju potporu roditelja i učitelja. Razvitak vještina i znanja u čitanju i pisanju temelj je obrazovanja, ekonomije, socijalnog i kulturnog napretka Europske unije. Ranije spomenuta akcija kreirat će interdisciplinarnu mrežu istraživanja s ciljem ispitivanja utjecaja promjena u komunikaciji uvjetovanih novim oblicima digitalne tehnologije, na razvoj pismenosti kod djece, te obuhvatiti i objediniti istraživanja svih zemalja koje u njoj sudjeluju.

Od aktivnosti u sklopu same akcije, do 2018. kad završava njezino djelovanje, predviđena su dva sastanka godišnje, te brojne ljetne škole i individualni studijski boravci u trajanju do tri mjeseca.

Tijekom siječnja i veljače 2015. oformljen je Izvršni odbor u koji su ušla po dva istraživača iz svake zemlje koja sudjeluje u akciji. Iz Hrvatske su to prof. dr. sc. Josip Burušić, i dr. sc. Marina Kotrla Topić, oboje iz Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar. Kao zamjena za prof. dr. sc. J. Burušića, sudjelovala sam na prva dva sastanka.

Prvi je sastanak održan 24. travnja 2015. u Bruxellesu. Na njemu je detaljno predstavljena COST organizacija i njezin način rada, te ISCH COST Action IS1410 Digitalna pismenost i njezina višestruka primjena kod male djece. Izabrano je je predsjedništvo i predstavljeni svi članovi Izvršnog odbora. Predsjednica je prof. Jackie Marsh (Velika Britanija), a dopredsjednica prof. Ola Erstad (Norveška).

Oformljeno je pet radnih grupa:

  1. Digitalna pismenost male djece u kontekstu obitelji i zajednice
  2. Digitalna pismenost male djece u formalnim (škole, vrtići) i neformalnim (muzeji, knjižnice) obrazovnim ustanovama
  3. Pisanje i čitanje na ekranu
  4. Aktivnosti koje se odnose na online digitalnu pismenost, te njihova povezanost s offline pismenošću djece
  5. Metodologija i etika istraživanja digitalne pismenosti

Sudionici su se opredijelili po svojim užim specijalnostima ili afinitetima za rad u određenoj grupi. U prvoj fazi rada trebalo je ispitati nacionalne kurikulume, članke i istraživanja u svakoj zemlji o digitalnoj pismenosti kod djece u dobi od 0 do 8 godina.

Drugi sastanak je održan zajedno s 3. Europskom konferencijom o digitalnoj pismenosti (ECIL) u Tallinnu u Estoniji od 19. do 22. 10. Glavna tema konferencije bila je upravo informacijska pismenost. Tijekom sastanka članovi akcije srodnih interesa imali su priliku osobno se upoznati, te postaviti temelje za buduću suradnju. U skladu s tim, pokrenuto je nekoliko pilot istraživanja, u kojima sudjeluje i Hrvatska.

Sljedeća dva sastanka održat će se na Cipru, u ožujku i u Pragu, u studenom 2016. godine. Nakon tih sastanaka biti će dostupni i rezultati prvih zajedničkih istraživanja.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s