Uh, ta lektira…!

6. okrugli stol za školske knjižničare održao se 5. listopada 2015. godine s temom UH, TA LEKTIRA: čitajmo da (p)ostanemo suvremeni (http://www.hkdrustvo.hr/hr/skupovi/skup/286/). Organizaskup2tori skupa bili su Sekcija za školske knjižnice Hrvatskog knjižničarskog društva, Gradska knjižnica “Ivan Goran Kovačić” iz Karlovca i Društvo knjižničara Karlovačke županije. Cilj je skupa bio ukazati na problematiku čitanja obavezne lektire, ali i čitanja općenito te odrediti ulogu knjižničara u poticanju čitanja i razvijanju čitateljskih navika.

Preliminarni zaključci skupa (sastavila Ana Sudarević):

1. Potrebna je aktualizacija književnih djela te njihova metodički zanimljivija obrada.
2. Omogućiti autonomiju u radu profesora i knjižničara.
3. Uloga knjižničara je poticati čitanje u svim područjima i na svim medijima te u skladu s time oblikovati knjižnični fond.
4. Osigurati namjensko financiranje nabave građe za školske knjižnice (prednost u nabavi dati tiskanoj knjizi koju učenici još uvijek radije čitaju nego e-knjigu).

Više o skupu pročitajte na: http://goo.gl/9yTqsM.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s