Stručni skup Rana pismenost i poteškoće u čitanju

piše Danijela Petrić, danijela@knjiznica-koprivnica.hr

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana pismenosti 8. rujna 2015. u Zagrebu je u organizaciji Hrvatskog čitateljskog društva održan stručni skup pod nazivom Rana pismenost i poteškoće u čitanju. Povod za ovu tematiku je činjenica da gotovo svaka peta odrasla osoba u Europi ima poteškoća u čitanju i pisanju što im oteStrucni skup HCD-ažava socijalizaciju u najširem smislu, ograničava sudjelovanje u društvenom i kulturnom životu te pronalaženje posla. Stručnim skupom ujedno je obilježena i 20. obljetnica djelovanja Hrvatskog čitateljskog društva.

Nakon uvodnih riječi predsjednice Hrvatskog čitateljskog društva Kristine Čunović uslijedilo je izlaganje dr. sc. Danka Plevnika Analogno čitanje u digitalnom dobu koji je usporedio čitanje digitalne i tiskane knjige osvrćući se na mnoge izjave poznatih osoba o knjigama i čitanju. Mr. sc. Dijana Sabolović-Krajina govorila je o počecima i razvoju Hrvatskog čitateljskog društva čija je bila i predsjednica deset godina (1996. – 2006.). U tom razdoblju sjedište društva bilo je u koprivničkoj knjižnici. Kontinuiranim i dinamičnim radom ova je udruga značajno doprinijela promociji čitanja i pismenosti u hrvatskom društvu. Ana Sudarević, dugogodišnja urednica Hrčka, glasila Hrvatskog čitateljskog društva, u svom izlaganju dala je pregled 50 brojeva Hrčka te se osvrnula na 10 godina fotografskog natječaja „Smiješak… čitajte!“ koji se provodi svakog ljeta od lipnja do rujna. Izložene su brojne kreativne fotografije na kojima su zabilježeni trenuci uz i s knjigom. Predsjednica Hrvatskog čitateljskog društva Kristina Čunović govorila je o programima Hrvatskog čitateljskog društva u cilju promicanja pismenosti od najranije dobi. Projektom „Čitajmo im od najranije dobi“ nastojalo se educirati što veći broj odgajatIzlaganje Dijane Sabolovic Krajinaelja i roditelja o važnosti čitanja djeci od rođenja. Društvo je u partnerstvu s Hrvatskim knjižničarskim društvom, Hrvatskim društvom pedijatara, Hrvatskim logopedskim društvom i Hrvatskom udrugom istraživača dječje književnosti 2013. pokrenulo kampanju za poticanje čitanja naglas djeci od rođenja „Čitaj mi!“ (dostupno na www.citajmi.info).

U drugom dijelu skupa prof. dr. sc. Mirjana Lenček u svom predavanju „Rana pismenost: roditelji – odgojitelji – poticatelji“ naglasila je da društvo koje teži napretku treba uložiti u rani razvoj i ranu pismenost. Za poticanje čitanja važno je od što ranije dobi čitati djeci, ali i razgovarati s djecom tijekom čitanja, pokazivati pojedina slova i imenovati ih, spajati slovo s glasom, ponuditi djeci rimu. Najproduktivniji period je dob od 0 do 5 godina. Mnogi roditelji čitaju djeci prilikom odlaska na spavanje međutim ta je aktivnost dobra da umiri dijete prije spavanja, ali ne koristi poticanju pismenosti. Drahomira Cupar u svojem izlaganju o utjecaju čitanja slikovnica na razvoj dječjeg jezika istaknula je kako čitanje naglas djetetu pospješuje budući uspjeh djeteta. Djeca kojoj se čita povezuju čitanje s užitkom, stvaraju temeljna znanja, izgrađuju „knjiški“ vokabular, ugledaju se na svoj uzor u čitanju. Danijela Petrić iz Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica predstavila je programe kojima ova knjižnica potiče ranu pismenost: Knjige za bebe, program koji knjižnica provodi od 1999. godine u suradnji s Općom bolnicom „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica, Male knjižnice u pedijatrijskim ordinacijama i Pričaonice za bebe i malu djecu. Prof. dr. sc. Dragica Haramija s Univerziteta u Mariboru predstavila je slovenski projekt Bralna značka osnovan još 1961. godine. U svojem predavanju osvrnula se na provođenje projekta u predškolskim ustanovama. Odgojitelji u svojim skupinama su mentori čitanja, a popise kvalitetnih slikovnica pripremaju knjižničari. U projekt je uključeno 5 600 djece, više od 500 mentora-čitatelja i cijela mreža knjižnica.

Zaključno, sudionici skupa istaknuli su da je u cilju unapređenja rane pismenosti potrebna veća suradnja predškolskih ustanova i knjižnica za što je najbolji put, dok još ne postoje projekti na nacionalnoj razini, povezivanje ustanova na lokalnoj razini .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s