Kritička pedagogija kroz poučavanje književnosti i filma ili “Janusova lica pedagogije”

Zbornik Političko pedagoško. Janusova lica pedagogije nastao je u okviru projekta Kultura čitanja, umijeće gledanja, koji je tijekom šk. god. 2012./2013. s mladima iz nekoliko zagrebačkih srednjih škola provodila udruga Blaberon (https://blaberon.wordpress.com/).

Zbornik je slobodno dostupan za čitanje i preuzimanje na: https://goo.gl/jD30QG.

Prikaz zbornika pročitajte na Modernim vremenima: http://goo.gl/HuXe9X.

(iz pogovora)

Jezgru projekta činile su književne i filmske radionice na teme suovisnosti fantastičke književnosti i društvenog eskapizma, rodne obilježenosti književnog kanona, reprezentacije Holokausta u književnom i filmskom mediju i stripu, kao i ideološkog potencijala filmskog medija. Radionice su implementirale načelo dikrektnog uključivanja mladih u zajedničko oblikovanje tzv. odgojno-obrazovnog procesa (odabir sadržaja, moderiranje, diskusija, prezentacija projekta i sl.) i njihovo aktivno sudjelovanje u političkoj kontekstualizaciji književnog i filmskog teksta te ideje umjetničke autonomije. Cilj projekta bio je isprobati alternative kako propisanim metodičkim pristupima srednjoškolskog “poučavanja” književnosti, tako i katkad blaziranoj distanci koju akademski mainstream zadržava prema svojoj pedagškoj i političkoj odgovornosti. Najveći odmak postignut je, smatramo, ukidanjem katedre i upuštanjem “učitelja” u ravnopravnu diskusiju s “učenicima”.

Usporedo s praktičnim radom teorijska refleksija o odnosu političkog i pedagoškog predstavljala je drugu bitnu okosnicu projekta. Otvarajući teorijsku raspravu kako prema političkoj teoriji i filozogiji, tako i prema pedagoškoj problematici, tekstovi okupljeni u zborniku Političko ↔ Pedagoško nastoje podcrtati važnost integralnog pristupa i pedagoškim i političkim odnosima, i time ukazati na odsutnost nevinosti prakse: svi uključeni u pedagoški odnos ne smiju se odreći vlastite političke odgovornosti, kao što se ni politički aktivisti ne smiju oglušiti na zahtjeve progresivne, kritičke pedagogije.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s