Portali za učenje hrvatskog i njemačkog jezika

piše Antonia Sikavica Joler (a.sikavica@gmail.com)

Prošlo je više od desetljeća otkako je nastao portal za učenje njemačkog jezika Deutsche Seiten (www.joler.eu), a već je i peta godina otkako je pokrenut portal za učenje hrvatskoga jezika Hrvatski na mreži (http://sikavica.joler.eu).

Portali su nastali u suradnji dvoje gimnazijskih profesora-mentora – Dalibora Jolera i Antonije Sikavica Joler – oboje s dvadesetgodišnjim iskustvom rada u nastavi, istovremenim cjeloživotnim usavršavanjem te primjenom suvremenih metodičko-didaktičkih načina poučavanja.

Internetske stranice Hrvatski na mreži (http://sikavica.joler.eu), koje uređuje prof. Sikavica Joler, koncipirane su prvenstveno kao dopuna redovitoj nastavi i pomoć učenicima (ali i priprema nastavnicima) s brojnim primjerima razrade nastavnih jedinica, PPT prezentacijama i materijalima za provjeru, ali pružaju i mnoge druge kulturne i umjetničke sadržaje. Njihova je svrha također pripremiti učenike za kvalitetno polaganje ispita državne mature, u čemu se ovaj portal profilirao kao jedan od vodećih izvora znanja s mnogobrojnim primjerima eseja kao i uputama te savjetima za njegovo pisanje te testovima i skraćenim repetitorijima znanja.

Na stranicama posvećenima čitanju lektire nalaze se digitalizirani testovi provjere čitanosti književnih djela nastali u suradnji s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, a također se prati i suvremena kazališna produkcija u Zagrebu te brojne rasprave vezane uz problematiku e-čitanja.

Veliko iskustvo rada s učenicima u sklopu izvannastavnih aktivnosti u dramskoj, literarnoj, jezičnoj i novinarskoj skupini pruža uvid u rezultate učenika na natjecanjima i smotrama, ali i niz učeničkih radova kojima se potiče njihova kreativnost i suvremen pristup iščitavanju i interpretaciji književnih djela. Uz brojne nekonvencionalne sonete i avangardne poetske uratke objavljen je čak i jedan učenički roman, dramska parodija, dnevnik…

Za one koji žele biti jezično pismeni ovaj portal pruža niz poveznica na enciklopedije, leksikone, pravopis, jezične savjete i slično, ali i uočava, registrira te ironizira jezične propuste i pogreške kojima smo okruženi u svakodnevnome životu u rubrici „Nepismenost naša svagdašnja“.

Onima koji žele biti informirani o svim dnevnim i mjesečnim kazališnim zbivanjima, promocijama knjiga, umjetničkim događanjima, otvorenju izložbi… svi detalji pružaju se u rubrici Art(o)glsna ploča. A za one koji žele znati još više, nižu se književne preporuke, natječaji, nagrade, kulturne institucije, poveznice za knjigoljupce… čime ovaj portal uspješno spaja ozbiljne nastavne sadržaje sa životom oko nas – književnost s umjetnošću glazbe, likovnosti, aktualnim jezičnim raspravama ili prosvjetnim problemima.

***

Internetske stranice Deutsche Seiten autora prof. Dalibora Jolera obuhvaćaju niz nastavnih materijala, suvremeno didaktički oblikovanih kao dodatne online vježbe i provjere znanja iz njemačkoga jezika, bilo da se učenici pripremaju za ispite znanja u redovitoj nastavi, pisanje domaćih zadaća i eseja s popisom fraza iz njemačkoga jezika ili pak za rješavanje ispita državne mature. Svi su testovi organizirani kao kvizovi ili samoprovjere znanja te učeniku (ali i studentima germanistike) pružaju povratnu informaciju o njihovu znanju i uspješnosti rješavanja testova.

Ovaj portal pruža brojne usustavljene gramatičke preglede, prezentacije, repozitorije i online rječnike, a ljubitelji književnosti mogu se informirati i o projektu Gutenberg, najvećoj zbirci njemačke književnosti na webu. Portal svakodnevno donosi novi citat nekoga njemačkog velikana, a napredni učenici također mogu usavršavati svoje znanje aktualnim i prikladnim tekstovima posvećenima njemačkome školstvu preuzetima iz Schulspiegela.

Prof. Joler uspješno je održao i niz seminara za profesore njemačkoga jezika čiji se materijali za uporabu u nastavi također nalaze na ovome portalu (primjerice primjena filma u nastavi). Ono što dodatno obogaćuje ove autorske stranice jesu rubrike posvećene književnim prijevodima, kojima se autor također aktivno bavi, s preporukama za čitanje te niz albuma s umjetničkim fotografijama i slikovnim zabilješkama s putovanja diljem Europe.

S obzirom da je autor i vrstan dugogodišnji poznavatelj suvremenih zbivanja u školstvu, sve o problemima školskoga sustava, nastave, ali i nepravilnostima može se čitati u osvrtima na njegovom blogu

Ako netko još uvijek nije uvjeren zašto treba učiti njemački jezik, ovaj portal ponudit će mu odgovor i na to (https://goo.gl/N248wq).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s