Od čitanja ka pismenosti – promjena naziva međunarodne organizacije

U siječnju 2015. godine naziv Međunarodno čitateljsko društvo (IRA – The International Reading Association) promijenilo je naziv u Međunarodno društvo za promicanje pismenosti (ILA – The International Literacy Association). Osim promjene naziva  određeni su i novi ciljevi, reorganizirano osoblje, usklađena novčana sredstva, uvedeni novi razvojni programi učenja te preoblikovana web stranica  http://www.reading.org/.
Prijevod službenog dopisa predsjednice ILA-e pročitajte na: IRA to ILA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s