Natječaj za književnu nagradu “Ksaver Šandor Gjalski”

Kulturna manifestacija Dani Ksavera Šandora Gjalskog i Društvo hrvatskih književnika raspisuju natječaj za dodjelu književne nagrade “Ksaver Šandor Gjalski” za 2015. godinu. Za nagradu se natječu književna djela (roman, zbirka pripovijedaka, priča, novela ili putopisa) objavljena od 1. rujna 2014. do 1. rujna 2015., a dostavljaju se u pet (5) primjeraka Prosudbenom povjerenstvu pri Društvu hrvatskih književnika – za nagradu ‘K.Š.Gjalski’, Trg bana Jelačića 7/I, 10000 Zagreb.

Rok za prijavu je 1. rujan.

Continue reading

Kampanja “Čitaj mi!” predstavila se na Akciji kulture!

U utorak 12. svibnja 2015. u Studentskom centru i Tehničkom muzeju u Zagrebu održala se prva Akcija kulture! na kojoj se predstavila i kampanja “Čitaj mi!”

Osim susreta s najmlađima, tijekom Akcije kampanja je uspostavila kontakte sa srodnim udrugama.

Kako je sve izgledalo na štandu kampanje pogledajte na: https://www.facebook.com/CitajMi/photos/pcb.391066564410140/391066491076814/?type=1&theater. Continue reading