Prepare for Life! – Raising Awareness for Early Literacy Education

Prikaz 1. međunarodne konferencije na temu rane pismenosti

Jasminka Vajzović (jasminka@knjiznica-koprivnica.hr)

Danijela Petrić (danijela@knjiznica-koprivnica.hr)

Međunarodna konferencija stručnjaka na temu rane pismenosti „Prepare for Life! – Raising Awareness for Early Literacy Education“ održana je u njemačkom gradu Leipzigu od 12. do 14. ožujka 2013. godine. Sudjelovalo je preko 130 sudionika iz 35 zemalja koji su tijekom konferencije razvili preporuke kako poboljšati sustav podučavanja rane pismenosti (Early Literacy Education – ELE). Organizator konferencije bila je zaklada za poticanje čitanja u SR Njemačkoj „Stiftung Lesen“ pod pokroviteljstvom Ministarstva obrazovanja, a suorganizatori su bili Goethe Institut i Leipzig Book Fair.

U tri dana konferencije pozvani izlagači govorili su o različitim aspektima koji utječu na razvoj rane pismenosti. Za razvoj rane pismenosti potrebno je bogato jezično okruženje u kojem dijete raste, a tu je svakako važna uloga roditelja. Predškola ima veliki utjecaj te mora biti dostupna svoj djeci. Pored kvalitetnog školskog sustava vrlo je bitno i poticajno okruženje za razvoj pismenosti u svim segmentima društva kako bi dugoročno imali ekonomski rast. Rizični faktori koji utječu na razvoj rane pismenosti su siromaštvo, obitelji u kojima se govori drugim jezikom te niža razina obrazovanja roditelja. Predstavljeni su primjeri dobre prakse širom svijeta te održane panel diskusije na teme: utjecaj obitelji i odgojno obrazovnih ustanova na razvoj rane pismenosti, knjižnice kao mjesto razvoja rane pismenosti, uloga volontera, razvoj kampanja i njihova promocija, kulturni i socijalni parametri te integracija rane pismenosti u obavezno obrazovanje. Zanimljivost konferencije bila je i izložba pod nazivom „Bookstart over the world“ na kojoj su predstavljeni projekti iz 15 zemalja inspirirani britanskim Bookstartom. Radi se o projektima kojima se svakom djetetu od najranije dobi želi pružiti jednaka mogućnost za stvaranje temelja za stjecanje znanja tijekom cijeloga života. Većina predstavljenih projekata provodi se na nacionalnoj razini, a radi se o paketima koji se poklanjaju djeci i roditeljima, sadrže slikovnice i informativno-edukativne materijale kako čitati djeci od najranije dobi. U okviru izložbe Hrvatska je predstavljena lokalnim projektom „Knjige za bebe“ kojeg provodi Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica već više od 10 godina na području Koprivničko-križevačke županije.

Bitno je naglasiti da poticanje rane pismenoti treba započeti s djetetovim rođenjem, a u taj proces trebaju se uključiti svi mjerodavni partneri: roditelji, zdravstveni djelatnici, odgojno-obrazovne ustanove, stručnjaci različitih profila, volonteri. Donositelji odluka i financijeri moraju shvatiti da je rana pismenot ključna za obrazovanje i društvo te da će ulaganje u podučavanje rane pismenosti donijeti dugoročnu dobit cjelokupnog društva. Sukladno tome potrebno je osigurati novčana sredstva za sve partnere, naravno uključujući i knjižnice. Knjižničari bi trebali imati ključnu ulogu u poticanju rane pismenosti te u svoje programe što više uključiti obitelji, a osobito najmlađe. Osposobljavanje knjižničara mora ići u korak s rastućim potrebama u poticanju rane pismenosti. Stoga su ovakve konferencije na temu poticanja rane pismenosti dragocjeno iskustvo i mogu koristiti u daljnjem radu. Preporuke donešene na ovoj konferenciji dostupne su na mrežnoj stranici http://www.readingworldwide..com/index.php?id=51648, a hrvatski prijevod može se pronaći u rubrici Teorijski osvrti te na mrežnoj stranici HCD-a.