Hrvatska dječja književnost u fokusu

40. godišnja konferencija američkog društva za dječju književnost (Children’s Literature Association Conference)

Sanja Lovrić (sanja.lovric@ufzg.hr)

Članovi Hrvatske udruge istraživača dječje književnosti (HIDK) su u lipnju 2013. sudjelovali na konferenciji američkog društva za dječju književnost Children’s Literature Association (ChLA) u Biloxiju, Mississippi, SAD, predstavivši na njoj hrvatsku dječju književnost i istraživanje dječje književnosti u Hrvatskoj.

Predstavljanje drugih, manje poznatih nacionalnih dječjih književnosti u sklopu godišnjih ChLA konferencija rezultat je rada Međunarodnog odbora ChLA-a, koji svake godine odabire jednu zemlju kao žarište interesa (focus country). Godina 2013. bila je posvećena hrvatskoj dječjoj književnosti. Odgovor na pitanje zašto je nakon godine posvećene filipinskoj dječjoj književnosti tu čast dobila hrvatska dječja književnost možemo potražiti u relativno nedavnim zbivanjima u području istraživanja dječje književnosti u Hrvatskoj.

Naime, već je osnutak Hrvatske udruge istraživača dječje književnosti u svibnju 2010. ukazao na potrebu strukovnog povezivanja istraživača na području dječje književnosti u Hrvatskoj, a potom i njihova povezivanja s istraživačima u inozemstvu. Institucionalnim pridruženim članstvom HIDK u međunarodnom društvu istraživača dječje književnosti International Research Society for Children’s Literature (IRSCL) taj je cilj i postignut, jer je njime članstvo hrvatske istraživače dječje književnosti postalo uključeno u svjetsku mrežu znanstvenika područja omogućivši im pristup svim informacijama o konferencijama, novim knjigama i novostima u području istraživanja te raznim mogućnostima međunarodne suradnje.

Entuzijazam HIDK usmjeren je uglavnom prema ostvarenju osnovnog cilja udruge, a to je unapređivanje istraživanja dječje književnosti i položaja dječje književnosti u hrvatskoj znanstvenoj i široj kulturnoj zajednici. Predstavljanju HIDK široj javnosti pristupilo se putem mrežne stranice (www.hidk.hr), a znanstvenoj se zajednici HIDK predstavila dvjema međunarodnim konferencijama1 i pokretanjem časopisa Libri & Liberi: časopisa za istraživanje dječje književnosti i kulture. Njime je otvoren novi prostor znanstvenog bavljenja dječjom književnošću i kulturom, do tada tek rubno zastupljenim područjem humanističkih znanosti. Časopis je zbog renomiranog međunarodnog uredništva vrlo brzo postao primijećen u međunarodnim istraživačkim krugovima te time skrenuo pozornost svjetske znanstvene zajednice na djelovanje HIDK. Sveukupna djelatnost Hrvatske udruge istraživača dječje književnosti rezultirala je i spomenutim priznanjem američkog društva Children’s Literature Association (ChLA).

ChLA je američko društvo znanstvenika, kritičara, profesora, studenata, učitelja, knjižničara i institucija posvećenih akademskom izučavanju dječje književnosti. Osnovano je 1973. i od tada organiziraju redovite godišnje konferencije. Društvo izdaje i dva referentna časopisa: Children’s Literature i Children’s Literature Association Quaterly. Konferenciju je ugostilo University of Southern Mississippi, a radni se dio konferencije održavao u Biloxiju, Mississippi, SAD, u trajanju od 13. do 15. lipnja 2013. Okvirna tema konferencije bila je Play and Risk in Children’s and Young Adult Literature.

Predstavljanje „zemlje u fokusu“ bilo je predviđeno kao zasebni panel čiji je cilj bio upoznati američke stručnjake u području dječje književnosti s poviješću hrvatske dječje književnosti, kanonskim djelima, te trendovima suvremenih tekstova u hrvatskoj dječjoj književnosti.

Taj je zadatak trebalo ispuniti troje hrvatskih znanstvenika. Međunarodni je odbor ChLA u tu svrhu pozvao prof. dr. sc. Berislava Majhuta, predsjednika HIDK, a među prijavljenim sažetcima izabrana su još dva rada koja su na najbolji način ispunila postavljene zadaće. Riječ je o radu Glimpses into Contacts between Croatian and Anglo-American Children’s Literature through Translations doc. dr. sc. Smiljane Narančić Kovač i Love and Death in Croatian Children’s Literature doc. dr. sc. Željke Flegar. U tome je kontekstu prof. dr. sc. Berislav Majhut ponudio kraći povijesni prikaz hrvatske dječje književnosti i stanje istraživanja dječje književnosti u Hrvatskoj u izlaganju Croatian Children’s Literature on the Verge of a New Period.

Međutim, i ostala su prijavljena izlaganja iz Hrvatske, prihvaćena za izlaganje u općem dijelu konferencije, upotpunila okvir postavljen odabranim izlaganjima. Riječ je o izlaganjima Martine Jurić s naslovom It’s a Kind of Magic: Ivana Brlić-Mažuranić’s „Croatian Tales of Long Ago“ – English Translations of a Central Piece of Slavic Children’s Literature in Print and Multimedia te izlaganje Sanje Lovrić History Employed by the Present: The Case of 1930s Representation after 1945.

Osim izlaganjima, hrvatska je dječja književnost predstavljena i konkretno: dječjim knjigama hrvatskih autora na engleskom i hrvatskom jeziku. Izloženim knjigama, koje su kasnije donirane de Grummond kolekciji dječjih knjiga (de Grummond Children’s Literature Collection), vlastitim izlaganjima te kratkim filmom o Hrvatskoj (kojim se gledatelje željelo podsjetiti i upoznati s hrvatskim geografskim i geopolitičkim položajem, hrvatskom poviješću, kulturom te poznatim Hrvatima) hrvatski su predstavnici zaokružili svoju zadaću predstavljanja „zemlje u fokusu“.

Po završetku radnog dijela Konferencije, izv. prof. dr. sc. Berislav Majhut, doc. dr. sc. Smiljana Narančić Kovač i doc. dr. sc. Željka Flegar dobili su priznanje za izniman doprinos. Kao vrijednu ideju i možda poticaj za pokretanje slične prakse u Hrvatskoj ističemo i dodjeljivanje nagrade Phoenix Award za dječju knjigu s engleskog govornog područja objavljenu prije dvadeset godina, koja tada nije primila neku istaknutu književnu nagradu. Cilj dodjeljivanja ove nagrade je svojevrsno retrogradno priznanje knjizi koja nije bila prepoznata u vrijeme svoga objavljivanja ili pak želja da se neko vrijedno djelo dječje književnosti izvuče iz zaborava i pozove na novo čitanje, interpretaciju i revalorizaciju.

[1] Prva je konferencija bila 2011. o stogodišnjici rođenja Grigora Viteza gdje je HIDK sudjelovala kao suorganizator zajedno s Filozofskim i Učiteljskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu te Knjižnicama grada Zagreba – Hrvatskim centrom za dječju knjigu, dok je druga, 2013. godine, organizirana o stogodišnjici prvog izdanja Čudnovatih zgoda šegrta Hlapića u suorganizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Hrvatskog društva književnika, Grada Slavonskog Broda, Ogranka Matice hrvatske Slavonski Brod i Agencije za odgoj i obrazovanje