Školska knjižnica u multikulturalnom okruženju

3. okrugli stol za školske knjižnice “Školska knjižnica u multikulturalnom okruženju” održat će se u Daruvaru u prostoru Češke osnovne škole Jana Amosa Komenskog, 19. lipnja 2012. godine.

Organizator je Sekcija za školske knjižnice (HKD), a suorganizatori su Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja, Češka osnovna škola Jana Amosa Komenskog, Pučka knjižnica i čitaonica Daruvar.

Stručni skup bit će organiziran u tri dijela: pozvana izlaganja, primjeri dobre prakse i rasprava. Pozvani predavači su aktivni i ugledni stručnjaci, predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Zavoda za knjižničarstvo, Agencije za odgoj i obrazovanje, voditelji matičnih službi i školski knjižničari .
Stručni skup je namijenjen knjižničarima osnovnih i srednjih škola i učeničkih domova.

http://www.hkdrustvo.hr/clanovi/alib/datoteke/file/1_obavijestDaruvar.pdf