Čitanje poezije u Sisku

Ogranak HČD-a Sisak u suradnji sa Narodnom knjižnicom i čitaonicom Sisak organizirao je glasno čitanje na javnom prostoru, ispred knjižnice. Na ovu akciju odazvala se mr. Sanja Basta (učiteljica savjetnica) sa učenicima OŠ “22.lipanj” , profesorica hrvatskoga jezika Blaženka Krstičević sa učenicima OŠ Viktorovac, te profesorica hrvatskoga jezika Tanja Vadla sa učenicima SŠ Viktorovac.

Učenici osnovnih škola čitali su dječje pjesme te svoje radove, a srednjoškolsci su predstavili radove sarajevskog pjesnika Svebora Delića. Čitajući poeziju obilježili smo Dan pismenosti, ali i zakoračili u skori Mjesec hrvatske knjige koji je ove godine posvećen poeziji, odnosno hrvatskim pjesnicima.

(Ljiljana Šorgić ljsorgic@gmail.com)